شعرهای زیبا درباره ی مــــــــــــــادر(5)

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 21 فوریه 2018
شعرهای زیبا درباره ی مــــــــــــــادر(5) مجموعه: شعر و ترانه   شعر مادر      مادر  بهشت  من  همه  آغوش گرم تست      گوئي   سرم    هنوز   به  بالين  نرم تست       مادرحيات با تو بهشت است و خرّم  است       ور  بي  تو بود  هر دو جهانش جهنّم است        ما را عواطف اين همه  از شير  مادر  است      اين رقّتي كه دردل وشوري كه درسراست      اغلب  كسان  كه پرده حــــرمت دريده اند          در    كودكي    محبّت    مــــادر     نديده اند     امروز   هستيم   به  اميد  دعـــــاي تست        فردا كليد باغ بهشتم رضاي تست       حديث از خــــــــــــــاتم پيغمبـــران است         كه جنّت  زير  پـــــــــاي مادران استبزن  بر پاي مــــــــــــــادر بوسه از شوق         كه   خاك پــــــاي او رشك جنان استگرچه در  عالم  پد ر دارد  مقامي ارجمند         ليكن افزون ازپدر قدر ومقام مادر استمادر   دانا   كند    فرزند   دانــــــــا تربيت         هركه برهرجا رسدازاهتمام مادر است       مادر از ایرج میرزا :پسر رو قدر مادر دان که دایمکشد رنج پسر بیچاره مادر برو بیش از پدر خواهش که خواهدتو را بیش از پدر بیچاره مادر زجان محبوب تر دارش که داردزجان محبوب تر بیچاره مادر از این پهلو به آن پهلو نغلتدشب از بیم خطر بیچاره مادر نگهداری کند نه ماه و نه روزتو را چون جان به بر بیچاره مادر به وقت زادن تو مرگ ...

شعر«زندگی یعنی چه؟» از سهراب سپهری

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 21 فوریه 2018
شعر«زندگی یعنی چه؟» از سهراب سپهری مجموعه: شعر و ترانه    شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خودزندگی یعنی چه؟مادرم سینی چایی در دستگل لبخندی چید، هدیه اش داد به منخواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجالب پاشویه نشستپدرم دفتر شعری آورد، تکيه بر پشتی دادشعر زیبایی خواند، و مرا برد،  به آرامش زیبای یقین:با خودم می گفتمزندگی، راز بزرگی است که در ما جاریستزندگی فاصله آمدن و رفتن ماسترود دنیا جاریستزندگی ، آبتنی کردن در این رود استوقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایمدست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟!!!هیچزندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماندشاید این حسرت بیهوده که بر دل داریشعله گرمی امید تو را، خواهد کشتزندگی درک همین اکنون استزندگی شوق رسیدن به همانفردایی است، که نخواهد آمدتو نه در دیروزی، و نه در فرداییظرف امروز، پر از بودن توستشاید این خنده که امروز، دریغش کردیآخرین فرصت همراهی با، امید استزندگی یاد غریبی است که در سینه خاکبه جا می ماند زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگزندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رودزندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذرزندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگزندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشقزندگی، فهم نفهمیدن ...

گلشن راز | فراسوی نیک و بد

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 18 فوریه 2018
گلشن راز فوریه 14, 2008 at 8:05 ب.ظ. (Uncategorized) … از شیخ محمود شبستری، با آنکه در جوانی در گذشت، چند اثر به نظم ونثر باقی مانده که مهمتر از همۀ آنها گلشن راز است. گلشن راز مجموعه ایست به بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف در نهصد و نود و نُه بیت، که شیخ آن را در جواب هفده سؤال منظوم از امیر سید حسین حسینی هروی، صوفی معروف سرود. چون سؤالات امیر حسینی به مجلس شیخ بهاءالدین یعقوب تبریزی رسید شیخ محمود شبستری به اشارت او فی المجلس هر بیتی را به بیتی جواب گفت و باز فرستاد و بعد از آن بر ابیات سابق بیت هایی افزود تا منظومۀ گلشن راز به وجود آمد. شیخ محمود شبستری تاریخ وصول سؤالات مذکور را، که در حقیقت تاریخ آغاز منظومۀ گلشن راز نیز هست، شوال سال هفتصد و هفده هجری ذکر کرده و گفته است که این نخستین بار بود که زبان به شاعری گشود و پیش از آن آثار خود را به نثر پدید آورده و به شعر نپرداخته بود، ولی بعد از آن بدین امر توجه کرد. مثنوی گلشن راز به سبب سادگی و روانی و اشتمال بر معانی کثیر عرفانی به زودی مطبوع طبایع شد و شروحی بر آن ...

عکس های بسیار خاطره انگیز از تبلیغات قبل از انقلاب

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 14 فوریه 2018

تاریخچه سازندگان احادیث جعلی: کعب الأحبار، وهب بن منبّه و …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 14 فوریه 2018
  كعبُ الأحبار وي‌ كعب‌ بن‌ ماتع‌ حِمْيَري‌ از آل‌ ذي‌رعين‌ است‌ و برخي‌ گفته‌اند: از ذي‌ كلاع‌. و كنيه‌اش‌ ابواسحق‌ و از بزرگان‌ احبار يهود بوده‌ است‌، و به‌ كعب‌ الاحبار معروف‌ شد و علي‌ التّحقيق‌ در عصر عمر اسلام‌ آورد و در مدت‌ خلافت‌ او در مدينه‌ سكونت‌ گزيد، و در فتح‌ قدس‌ با او بود، سپس‌ در زمان‌ عثمان‌ به‌ شام‌ آمد. وي‌ را معاويه‌ به‌ جهت‌ كثرت‌ علمش‌ برگزيد و از مستشاران‌ خود قرار داد. و اوست‌ كه‌ معاويه‌ به‌وي‌ امر كرد تا در شهرهاي‌ شام‌ قصّه‌خواني‌ را رواج‌ دهد.و بدين‌علت‌ بود كه‌ قديمترين‌ خبرگزاران‌ در موضوع‌ احاديث‌ يهوديّه‌ و اسلاميّه‌ گرديد. و به‌ واسطۀ كعب‌، و ابن‌ مُنبِّه‌ و غير از اين‌ دو تن‌ از يهوديان‌ تازه‌ اسلام‌آورده‌ بود كه‌ به‌ حديث‌ اسلامي‌، مقدار بسياري‌ از قصّه‌هاي‌ تلمود - اسرائيليات‌ - رخنه‌ و راه‌ پيدا كرد و چيزي‌ درنگ‌ نكرد مگر آنكه‌ اين‌ روايات‌، جزء اخبار دينيّه‌ و تاريخيّه‌ درآمد. ذهبي‌ در «تذكرة‌ الحفّاظ‌» گفته‌ است‌: وي‌ در زمان‌ دولت‌ اميرالمومنين‌ عمر از يمن‌ وارد شد، و از اوصحابه‌ و غيرهم‌ اخذ علوم‌ نموده‌اند، و جماعتي‌ از تابعين‌ از او به‌ طور ارسال‌ روايت‌ كرده‌اند. او در «حِمْص‌» در سنۀ 32 يا 33 يا 38 بمرد پس‌ از آنكه‌ شام‌ ...

اشعار شهادت حضرت امام سجاد (ع) -2

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 11 فوریه 2018
اشعار شهادت حضرت امام سجاد (ع) -2 مجموعه: شعر و ترانه اشعار شهادت حضرت امام سجاد (ع)   قسمت این بود بال و پر نزنیمرد بیمار خیمه ها باشیحکمت این بود روی نی نرویراوی رنج نینوا باشی   چقدر گریه کردی آقاجانمژه هایت به زحمت افتادندقمری قطعه قطعه را دیدیناله هایت به لکنت افتادند   سربریدند پیش چشمانتدشتی از لاله و اقاقی راپس گرفتید از یزید آخرعلم با شکوه ساقی را !؟   کربلا خاطرات تلخی داشتساربان را نمی بری از یادتا قیام ِ قیامت آقاجانخیزران را نمی بری از یاد   خون این باغ، گردن ِ پاییزیاس همرنگ ارغوان می شدچه خبر بود دور ِ طشت طلاعمه ات داشت نصف ِ جان می شد   کاش مادر تو را نمی زایید!گله از دست ِ زندگی داریدیدن آب ، آتشت می زددل خونی ز تشنگی داری   تا نگاهت به دشنه ای می خوردجگرت درد می گرفت آقاتا جوانی رشید می دیدیکمرت درد می گرفت آقا   جمل شام پیش ِ رویت بودخطبه ات تیغ ذوالفقارت بود«السلام علیک یا عطشان»ذکر لبهای روضه دارت بود   پدرت خواند از سر نیزهتا ببینند اهل قرآنی ایدعاقبت کاخ شام ثابت کردکه شما مردمی مسلمانی اید   سوخت عمامه ات، بمیرم منسوختن ارث ِ مادری شماستگرچه در بندی از تو می ترسندعلتش خوی ِ حیدری شماست   خون خورشید در رگت جاریاز بنی هاشمی، یلی ...

بیوگرافی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 11 فوریه 2018
  سلام . سعی كردم تو این وبلاگ ، بیوگرافی مشاهیر ایران و جهان رو یادداشت كنم بدون دخالت نظرات خودم ... خواهشی كه دارم اینه كه اگه موردی در رابطه با افراد مورد بحث داشتین كه احساس میكردین به درد این وب میخوره دریغ نكنین ... خوشحال میشم نظراتتون رو ببینم و بخونم ، اما نظرات و پیامهای تبلیغاتی رو متاسفانه حذف میكنم ...  با كمك همدیگه بیایین چراغی از زندگی و كوشش مشاهیر ، برای آیندگان روشن كنیم ...    دوستتون دارم ...  از مطالب این وبلاگ میتونین به راحتی استفاده کنین اما دوست دارم معرفت داشته باشین اسم منبع رو هم بنویسین ؛ اگر هم ننوشتین که خوب اینهم از شانس بد منه ...                                                                                                                                                آ . پاسارگاد درباره اين افراد تا حالا مطلب داشتم :    ۱ - اسماعيل اميرخيزي ( اديب . سياستمدار ) ۲ - كلنل محمدتقي خان پسيان ( نظامي . سياستمدار ) ۳ - اسماعيل اديب خوانساري ( خواننده ) ۴ - دكتر سيد حسين فاطمي ( سياستمدار ) ۵- دکتر منوچهر اقبال ( سیاستمدار ) ۶ - حسنعلي منصور ( سياستمدار ) ۷ - كلنل كاظم سياح ( نظامي )  ۸ - اشرف الملوك اميني فخرالدوله ( بانوي فاجار )  ۹ - احد عظيم زاده ( فعال اقتصادي .فرش) ۱۰ - سليمان ميرزا اسكندري ...

وقت شناسی « اجتماعی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 09 فوریه 2018
خیلی ها در ایران ممکن است از یک آمریکایی و یا اروپایی، وقت شناس تر باشند و برعکس. آنچه می خواهیم در این نوشته مورد بررسی قرار دهیم، تاثیر سیستم بر این موضوع است. این که در میانگین چرا اروپایی ها و آمریکایی ها، وقت شناس تر هستند، ولی ایرانی ها نه! سر یک قرار فوتبال که ما اینجا تشکیل می دهیم، به جای ساعت 10، بازی 10:40 شروع می شود. هر کس منتظر هست تا دیگری بیاید و او منتظر دیگران نباشد.یکی از نتایجی که شاید بتوان به آن رسید، تاثیر نظام اقتصادی، بر این ویژگی شخصیتی هست. تقریباً نسبت مستقیمی میان سرمایه داری بودن نظام اقتصادی و میزان وقت شناسی وجود دارد. غالب کشورهایی که وقت شناسی در آن ها به عنوان اولویت شخصیتی یک فرد در زندگی شخصی و حرفه ای شناخته می شود، دارای نظام اقتصادی باز و نیمه باز هستند. اقتصاد دولتی در این کشورها تنها بخش کوچکی از چرخه بزرگ اقتصاد را تشکیل می دهد. آنچه می خواهیم بگوییم این است که وقت شناس نبودن در یک کشور خاورمیانه ای، مثلاً ایران به این خاطر نیست که ذاتا آن ها دوست دارند، وقت شناس نباشند و با دیر رفتن سر قرار حال می ...

مداحی های حاج داوود علیزاده اردبیلی | Duzlu Oğlan دوزلو اوغلان

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 09 فوریه 2018
مداحی های حاج داوود علیزاده اردبیلی | Duzlu Oğlan دوزلو اوغلان   دوزلو اوغلان وبلاگلارینین یاخشی اولماقی اوچون آتیل باتیل فروشگاهین دان آلیش وئریش ائدین   برای خرید 1 دی وی دی نوحه ترکی بر روی شکل زیر کلیک کنید همچنین برای خرید فیلم شبیه خوانی ترکی روز عاشورا ( شبه چیخانما مراسیمی ) بر روی عکس زیر کلیک کنید   مداحی های حاج داوود علیزاده اردبیلی در مورد حاج داوود و تبحر کامل وی در مداحی جای هیچ حرفی نیست وی بخصوص در اوخشاما خوانی نیز تبحر دارد و علاوه بر آن در خواندن مثنوی های قضایای کربلا نیز آثار فاخری دارد. کاست خطبه امام سجاد (ع) در مسجد اموی و مصیبت یتیم وی از آن نمونه آثار وی می باشد که شهره خاص و عام است. حاج داوود علاوه بر اینها مداح خاص حضرت علی اکبر (ع) نیز می باشد و آثار متنوعی را در این مورد اجرا کرده و نوحه های بسیار زیبایی در مورد اشبه الناس لرسول الله خوانده است از نوحه های حاج ...

نوحه ترکی امام حسین عاشورا | Duzlu Oğlan دوزلو اوغلان

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 08 فوریه 2018
نوحه ترکی امام حسین عاشورا | Duzlu Oğlan دوزلو اوغلان   دوزلو اوغلان وبلاگلارینین یاخشی اولماقی اوچون آتیل باتیل فروشگاهین دان آلیش وئریش ائدین   برای خرید 1 دی وی دی نوحه ترکی بر روی شکل زیر کلیک کنید همچنین برای خرید فیلم شبیه خوانی ترکی روز عاشورا ( شبه چیخانما مراسیمی ) بر روی عکس زیر کلیک کنید   مداحی های حاج داوود علیزاده اردبیلی در مورد حاج داوود و تبحر کامل وی در مداحی جای هیچ حرفی نیست وی بخصوص در اوخشاما خوانی نیز تبحر دارد و علاوه بر آن در خواندن مثنوی های قضایای کربلا نیز آثار فاخری دارد. کاست خطبه امام سجاد (ع) در مسجد اموی و مصیبت یتیم وی از آن نمونه آثار وی می باشد که شهره خاص و عام است. حاج داوود علاوه بر اینها مداح خاص حضرت علی اکبر (ع) نیز می باشد و آثار متنوعی را در این مورد اجرا کرده و نوحه های بسیار زیبایی در مورد اشبه الناس لرسول الله خوانده است از نوحه های حاج ...