تاریخچه سازندگان احادیث جعلی: کعب الأحبار، وهب بن منبّه و …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 14 فوریه 2018

 

كعبُ الأحبار

وي‌ كعب‌ بن‌ ماتع‌ حِمْيَري‌ از آل‌ ذي‌رعين‌ است‌ و برخي‌ گفته‌اند: از ذي‌ كلاع‌. و كنيه‌اش‌ ابواسحق‌ و از بزرگان‌ احبار يهود بوده‌ است‌، و به‌ كعب‌ الاحبار معروف‌ شد و علي‌ التّحقيق‌ در عصر عمر اسلام‌ آورد و در مدت‌ خلافت‌ او در مدينه‌ سكونت‌ گزيد، و در فتح‌ قدس‌ با او بود، سپس‌ در زمان‌ عثمان‌ به‌ شام‌ آمد. وي‌ را معاويه‌ به‌ جهت‌ كثرت‌ علمش‌ برگزيد و از مستشاران‌ خود قرار داد.

و اوست‌ كه‌ معاويه‌ به‌وي‌ امر كرد تا در شهرهاي‌ شام‌ قصّه‌خواني‌ را رواج‌ دهد.و بدين‌علت‌ بود كه‌ قديمترين‌ خبرگزاران‌ در موضوع‌ احاديث‌ يهوديّه‌ و اسلاميّه‌ گرديد. و به‌ واسطۀ كعب‌، و ابن‌ مُنبِّه‌ و غير از اين‌ دو تن‌ از يهوديان‌ تازه‌ اسلام‌آورده‌ بود كه‌ به‌ حديث‌ اسلامي‌، مقدار بسياري‌ از قصّه‌هاي‌ تلمود – اسرائيليات‌ – رخنه‌ و راه‌ پيدا كرد و چيزي‌ درنگ‌ نكرد مگر آنكه‌ اين‌ روايات‌، جزء اخبار دينيّه‌ و تاريخيّه‌ درآمد.

ذهبي‌ در «تذكرة‌ الحفّاظ‌» گفته‌ است‌: وي‌ در زمان‌ دولت‌ اميرالمومنين‌ عمر از يمن‌ وارد شد، و از اوصحابه‌ و غيرهم‌ اخذ علوم‌ نموده‌اند، و جماعتي‌ از تابعين‌ از او به‌ طور ارسال‌ روايت‌ كرده‌اند. او در «حِمْص‌» در سنۀ 32 يا 33 يا 38 بمرد پس‌ از آنكه‌ شام‌ و غير شام‌ را از بلاد اسلاميّه‌ با روايات‌ و قصص‌ خود كه‌ از اخبار مدد مي‌گرفت‌ مملو و پر كرد همان‌ طور كه‌ «تَمِيمُ الدَّاري‌» در اخبار نصرانيّت‌ چنين‌ نمود.

سبب‌ اسلام‌ آوردن‌ كعب‌ الاحبار

اين‌ مرد كاهن‌ براي‌ اسلام‌ خود سبب‌ عجيبي‌ را بيان‌ مي‌كند تا بدين‌ وسيله‌ بر عقول‌ مسلمين‌ و بر قلوبشان‌ بالا رود و تسخير كند. ابن‌ سعد با سند صحيح‌ از سعيد بن‌ مسيّب‌ تخريج‌ روايت‌ نموده‌ است‌ كه‌ گفت‌: عباس‌ به‌ كعب‌ گفت‌: چه‌ باعث‌ شد كه‌ تو در عصر پيغمبر و ابوبكر اسلام‌ نياوردي‌؟!

در پاسخ‌ وي‌ گفت‌: پدرم‌ براي‌ من‌ نسخه‌اي‌ از تورات‌ را نوشت‌ و گفت‌: بدين‌ روي‌ آور! و بر ساير كتب‌ خود مهري‌ زد و گفت‌: به‌ حق‌ پدري‌ كه‌ من‌ بر تو پسر دارم‌ اين‌ مهر را مشكن‌ و باز مكن‌!

چون‌ نگريستم‌ كه‌ اسلام‌ ظهور پيدا كرده‌ است‌ با خود گفتم‌: شايد پدرم‌ از من‌ علمي‌ را مخفي‌ نموده‌ است‌! من‌ آن‌ را گشودم‌ و ديدم‌ در آن‌ صفت‌ محمد وامَّت‌ او مي‌باشد، لذا آمدم‌ و الآن‌ مسلمان‌ شدم‌…

وهب‌ بن‌ منبِّه‌

مورّخين‌ ذكر كرده‌اند كه‌ او فارسي‌ الاصل‌ بوده‌ است‌. جدش‌ به‌ يمن‌، از جمله‌ كساني‌ كه‌ كسري‌ ايشان‌ را براي‌ غلبه‌ و پيروزي‌ يمن‌ بر حبشه‌ فرستاد، وارد شد. در آنجا اقامت‌ گزيدند وتناسل‌ نمودند و در ميان‌ مردم‌ عرب‌ به‌ أبْناء معروف‌ شدند يعني‌ فرزندان‌ پارس‌. و از ايشان‌ است‌ طاوس‌ بن‌ كيسان‌ تابعي‌ مشهور.

پدران‌ وهب‌ بر دين‌ فارسيان‌ – مجوسي‌ و يا زردشتي‌ – بوده‌اند. چون‌ در يمن‌ مستقر شدند از آنان‌ آداب‌ يهود و تقاليدشان‌ را اخذ نمودند، و مقداري‌ از نصرانيّت‌ را آموختند.

وهب‌ زبان‌ يوناني‌ را مي‌دانست‌، و از علم‌ اهل‌ كتاب‌ چيزهاي‌ بسياري‌ در نزد او بود، وليكن‌ «فلَّاس‌» او را ضعيف‌ شمرده‌ است‌.

وهب‌ عدّه‌اي‌ از صحابه‌ را ادراك‌ نموده‌ و از آنها روايت‌ كرده‌ است‌. و همچنين‌ از او بسياري‌ از اصحاب‌ كه‌ از ايشان‌ است‌ ابوهريره‌، و عبدالله‌ بن‌ عمر، و ابن‌ عباس‌ و غيرهم‌ روايت‌ كرده‌اند، و عرب‌ وثوقي‌ تمام‌ به‌ او داشته‌ است‌.

ام‌ احمد ذكر كرده‌ است‌ كه‌ پدرش‌: مُنَبِّه‌ مردي‌ فارسي‌ بود كه‌ كِسْري‌ او را به‌ يمن‌ فرستاده‌ بود و آنجا اسلام‌ آورد. و پسرش‌: وَهَب‌ پس‌ از فتح‌ بلاد در عصر اسلام‌ بدانجا رفت‌ و آمد داشت‌. و از سخنان‌ اوست‌: من‌ از كتابهاي‌ آسماني‌ 72 كتاب‌ را خوانده‌ام‌.

ذهبي‌ در «تذكرۀ الحفّاظ‌» گفته‌ است‌: او عالم‌ اهل‌ يمن‌ بوده‌، در سنۀ 34 ه متولّد و در سنۀ 110 ه در صنعاء و يا بعد از يكسال‌ و يا بيشتر مرده‌ است‌، و گفته‌ شده‌ است‌: در سنۀ 116 ه مرده‌ است‌.

عبدالله‌ بن‌ سلام‌

كنيه‌اش‌ أبوحارث‌ اسرائيلي‌ است‌ پس‌ از آنكه‌ رسول‌ اكرم‌ صلی الله علیه و آله وسلّم به‌ مدينه‌ هجرت‌ كردند اسلام‌ آورد. او از أحبار يهود بوده‌ است‌. حديث‌ كرده‌ است‌ از او ابو هريره‌، و أنس‌ بن‌ مالك‌ و جمعي‌ ديگر. وهب‌ بن‌ مُنَبِّه‌ اسرائيلي‌ دربارۀ او گفته‌ است‌: او أعلم‌ اهل‌ زمانش‌ بوده‌ است‌. و كعب‌ اعلم‌ اهل‌ زمانش‌ بوده‌ است‌. وي‌ در سنۀ 40 ه بمرد.

و اين‌ جريان‌ در حالي‌ است‌ كه‌ مي‌بينيم‌ رسول‌ خدا صلی الله علیه وآله وسلّم با شدتي‌ هرچه‌ تمامتر امت‌ را از مراجعه‌ به‌ علماء يهود و اخذ اخبار و آثارشان‌ منع‌ كرده‌ است‌.

Article source: http://maktabevahy.org/Services/Document/View.aspx?OId=372

نتایج جستجو قمشه
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه سخنرانی دکتر حسین الهی قمشهای 1 اورجینال کاملترین مجموعه سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای (به صورت اورجینال)(DVD) وصال عشق، دکتر الهی قمشهای اورجینال مجموعه سخنرانی دکترحسین الهی قمشهای 2 اورجینال
     

تعداد 4 عدد CD

شامل ۲ CD با بالاترین کیفیت

مجموعهای منتخب از سخنرانیهای دکتر حسین الهی قمشهای

قابل پخش در تمامی دستگاههای خانگی

     
8,000 تومان خرید مجموعه سخنرانی دکتر حسین الهی قمشهای 1 اورجینال 8,700 تومان خرید کاملترین مجموعه سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای (به صورت اورجینال)(DVD) 8,000 تومان خرید وصال عشق، دکتر الهی قمشهای اورجینال 8,000 تومان خرید مجموعه سخنرانی دکترحسین الهی قمشهای 2 اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
روضه الرضوان، نور عرفان، دکتر الهی قمشه ای اورجینال گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال
     

تعداد 1 عدد DVD

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای
 

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

     
8,000 تومان خرید روضه الرضوان، نور عرفان، دکتر الهی قمشه ای اورجینال 7,000 تومان خرید گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال 6,500 تومان خرید  متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال 5,500 تومان خرید  متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال
     
     
               
عکس محصول      
     
گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال      
     

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای

     
     
5,000 تومان خرید  گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال            
     

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code