نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 08 ژانویه 2018
نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ...
۱۰۶

خبرها / نقدعرفان / نقدفلسفه

مرداد ۲۰, ۱۳۹۱ در ۸:۱۷ ق.ظ توسط

162a0 name نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ...

162a0 name نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ...

با توجه به اینکه دربسیاری از کتب ومطالب ارائه شده از استاد حسن زاده آملی وشاگردانی که به فرموده خود ایشان وتصریح استاد مطالب خلاف اسلام بیان میکنندنامه ای برای استاد نوشته شده اما هنوز ایشان پاسخی نداده اند ما قصد نداشتیم ای نامه را علنی کنیم اما چون مدتها از ارسال این نامه به استاد حسن زاده آملی گذشته است ما متن این نامه رادرسایت قرارمی دهیم تا خود مخاطبین عزیزومردم قضاوت کنند.

بسمه تعالی

حضور محترم استاد حسن حسن زاده آملی رزقه الله التوفیق والهدی لمرضاته

سلام علیکم.

در هنگامه‌ای که مکاتب انحرافی و عرفان‌های شیطان پرستی، چنگ به اعماق جان عقاید برهانی و ضروریات مکاتب الهی انداخته‌اند، افراد بسیاری به استناد گفته‌ها و نوشته‌های شما از عقاید اصیل و برهانی اسلام و قرآن دور افتاده و منحرف شده‌اند. بدون شک آنچه در کتاب‌های شما به چشم می‌خورد هرگز نمی‌تواند عقاید شما، یا هر فرد مسلمان دیگر باشد، چنان‌که:

۱)     برهان و وحی، ذات احدیت را خالق جهان، و غیر از وجود موجودات و مخلوقات می‌داند ولی شما خالق و مخلوق را یک چیز، و حتی گوساله پرستی را هم خدا پرستی دانسته[۱] و موجودات را اجزای وجود خدا گفته­اید:

او همان یگانه‏ای است که همه اشیا می‏باشد.[۲]

هر یک از ممکنات، مظهر یک اسم از اسمای حقند. هر چند گفتن و شنیدن این سخن دشوار است ولی حقیقت این است که شیطان هم مظهر اسم “یا مضلّ” است.[۳]

تعیّن بر دو وجه متصور است: یا بر سبیل تقابل، و یا بر سبیل احاطه که از آن تعبیر به احاطه شمولی نیز می‌‏کنند، و امر امتیاز از این دو وجه بدر نیست… تعیّن واجب تعالی از قبیل قسم دوم است؛ زیرا که در مقابل او چیزی نیست، و او در مقابل چیزی نیست تا تمیّز تقابلی داشته باشد… خلاصه مطلب این که… تعیّن و تمیّز متمیّز محیط و شامل به مادونش، چون تمیّز کل از آن حیث است که کل است… و نسبت حقیقه ‏الحقایق با ماسوای مفروض چنین است.[۴]

غیرتش غیر در جهان نگذاشت             لا جـرم عـین جمـله اشیــا شــــد.‌[۵]

در جهان چیزی جز ذات حق نیست، هر چه هست اوست و جلوه او، حقیقتا در عالم هستی غیر او چیزی موجود نیست. هستی او غیری باقی نگذاشته است.[۶]

لا یخلو منه شی‏ء، ولا یشذّ منه مثقال عشر عشر أعشار ذره.[۷]

استجلاء… عبارت است از ظهور ذات حق از برای ذات خود در تعینات، یعنی در تعینات خلقیه.[۸]

خودت ذکر و ذاکر و مذکور خودی.[۹]

ممکنات… چون شؤون و روابط بی­حدند نظیر امواج و دریا.[۱۰]

نسبه الاعیان الی الوجود الصمدی، کنسبه الجداول الی البحر الغیر المتناهی.[۱۱]

مراد از وحدت وجود این است که… انه لا یشذ عنه شیء.[۱۲]

اصلا شیئی نیست تا با او معیت داشته باشد، نه این­که شیئی هست و با او معیت ندارد.[۱۳]

بحث وحدت وجود بایستی درست درک شود… موج از شؤون دریاست! و هیچ کس نگفته که موج، همان دریاست.[۱۴]

الهی، نهر بحر نگردد، ولی تواند با وی بپیوندد و جدولی از او گردد.

الهی، موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است.

الهی، همه گویند: “خدا کو؟”، حسن گوید: “جز خدا کو؟!”

الهی، از من برهان توحید خواهند و من دلیل تکثیر!

الهی، از حسن پرسند توحید یعنی چه؟ حسن گوید: تکثیر یعنی چه؟!

الهی، دو وجود ندارد، و یکی را قرب و بعد نبود.

الهی، از گفتن: “من” و “تو” شرم دارم، أنت أنت!

الهی، شکرت که دی دلیل بر اثبات خالق طلب می‌‏کردم، و امروز دلیل بر اثبات خلق می‌‏خواهم!

تو همه‏ای![۱۵]

۲)     به اتفاق تمامی اهل عقل و برهان، سوفسطایی‌گری، و موهوم دانستن ماسوی الله، باطل است ولی شما وجود مخلوقات را موهوم و افسانه می‌گویید:

حق مشهود است و خلق موهوم… زیرا جز یکی بیش نیست و جز او عدم است.[۱۶]

خلق متوهم و حق متحقق، بلکه خلق عین حق است… حق تعالی جمیع اشیا است، هیچ یک از آن­ها نیست.[۱۷]

چون به دقت بنگری، آنچه در دار وجود است وجوب است. و بحث در امکان برای سرگرمی است.[۱۸]

چون یک وجود هست و بود واجب و صمد     از ممکن این همه سخنان فسانه چیست؟[۱۹]

۳)     بر اساس ضرورت عقل و وحی، انسان و بهشت و دوزخ از مخلوقات خداوند است، و خداوند متعال هیچ شبیهی ندارد، ولی شما آن­ها را شبیه ذات خداوند می­دانید و می­گویید:

می­توان بین خدا و انسان قائل به تنظیر بود، اما ذاتا چون انسان و نفس ناطقه او موجودی است مجرد که لا تأخذه سنه ولا نوم…[۲۰]

ان الباری تعالی خلق النفس الانسانیه مثالا له ذاتا وصفاتا وافعالا.[۲۱]

دار آخرت عین حیات است، و موجودی که ذاتا حی است محال است که ضدّ خود را بپذیرد، یعنی محال است که موت بر او عارض شود، و یا خواب و پینگی بر او دست یابد.[۲۲]

خداوند که انسان را در ذات و صفات و افعالش، به صورت خود آفرید.[۲۳]

موج نمی­شود شناخته شود و دریا شناخته نشود. علم انسان هم به ذات خود، علم به رب خود است، البته بالنسبه به سعه جدول وجودی خودش.[۲۴]

۴)     قرآن کریم عالم را مخلوق خداوند تعالی می­داند و می­فرماید: “لم یلد ولم یولد”، اما شما همه چیز را زاییده خداوند دانسته! و گفته­اید:

 نشئه ملک، و ناسوت عالم متولد از مقام لاهوت است بلکه هر معلولى زاییده‏اى از علتش مى‏باشد… دقت بسیار باید کرد تا به مغزاى آن رسید![۲۵]

۵)     کشف و شهودهای وهمی را مقدم بر حکم صریح عقل کرده! و اجتماع نقیضین را محال ندانسته! و گفته­اید:

در این نظر فوق حکم عقلى که حکم کشف و شهود است این است که ذات، مجمع أضداد، و متصف به ضدین، و جامع نقیضین است.[۲۶]

۶)     خداوند تعالی را معلول و مخلوق دانسته! و گفته­اید:

ذات بارى … هم علت است و هم معلول.[۲۷]

۷)     بر اساس ضرورت دین، عالم آخرت و بهشت و دوزخ دارای وجود حقیقی و خارجی است، ولی شما می­گویید:

انها [الاخره] لیست الا منشئات النفس القائمه بها.[۲۸]

۸)     بر اساس ضروریات مکتب عقل و برهان و وحی، جبر باطل است؛ و معاصی باطل، فعل بندگان نافرمان است نه فعل خداوند متعال، اما شما می­گویید:

هر فعلی در عالم صورت می­گیرد فاعلش اوست.[۲۹]

همه هستی از حق صدور یافته­اند و همه حقند، باطل اصلا رنگ وجود نمی­گیرد.[۳۰]

۹)     وحی و برهان، انسان را فاعل افعال و گناهان و معاصی خود می‌داند ولی شما گفته‌اید:

شرّ، و این خطّ خطاء، به اقتضای عین ثابت تو است.[۳۱]

چون هر موجودی به عین ثابتش می­گیرد، لاجرم سرنوشت هر موجودی به عین ثابت اوست.[۳۲]

ایجاد از ذات حق تعالی است، ولی اسناد باید به عبد باشد.[۳۳]

۱۰) مکتب وحی و برهان و ضرورت ادیان، عالم را حادث واقعی می‌داند ولی شما گفته‌اید:

عالم قدیم است.[۳۴]

دلیلی نداریم که به انقطاع فیض الهی قائل شویم بلکه دلیل بر خلاف داریم، یعنی دلیل و برهان اقامه می‏شود که انقطاع فیض از ذات حق محال است.[۳۵]

هیچ دلیلی نداریم که فیض الهی را از او منقطع کنیم و اگر به این مطلب قائل باشیم نقصی است که به ذات حق نسبت می­دهیم.[۳۶]

۱۱)  عذاب کافران و خلود ایشان در عذاب دردناک از مسلّمات قرآن و ضروریات مکتب وحی است اما شما عذاب واقعی ایشان را انکار کرده و گفته­اید:

عارف معذّب را در تعذیبش مى‏بیند، پس تعذیب سبب شهود حق مى‏شود و این شهود حق عالى‏ترین نعمتى است که در حق عارف وقوع مى‏یابد. اما نسبت به مشرکان که غیر خداوند از موجودات را پرستش مى‏کنند… پرستش نمى‏کنند مگر خدا را «فرضی الله عنهم من هذا الوجه» پس عذابشان در حق ایشان عذب [شیرین] مى‏گردد. شیخ شبسترى گوید:

مسلمان گر بدانستى که بت چیست                      بدانسـتى که دیـن در بـت پرسـتى اسـت‏[۳۷]

۱۲)  به ترویج برخی کتاب­های دراویش گنابادی[۳۸] که مخالف با اصول اولیه اسلام است و حتی آلت‏پرستی را هم خداپرستی می­شمارد پرداخته­اید.

۱۳)  بر خلاف ضرورت عقل و وحی، و بر خلاف ادب و نزاکت اسلامی و اخلاق اجتماعی:

در مجامعت و مواقعه مرد و زن، خدا را فاعل و منفعل! دانسته­اید، و همین را هم مقتضای وحدت شخصیه وجود! (که البته این مسأله حتی زنا، و مواقعه مشرکین و ملحدین و ناصبی­ها را هم شامل می­شود!)

و خلقت خداوند و پیدا شدن خلق را، مانند تولید مثل انسان از منی خود! دانسته­اید، و همین را هم مقتضای معارف قرآن و روایات و علوم اهل بیت علیهم السلام![۳۹]

۱۴) هم­چنین برخی از عبارت­های شما و شاگردانتان در مورد خودتان به شدت غلوآمیز و موجب ضلال و اضلال اهل ایمان، و موجب ترویج دعاوی و مبانی اقطاب صوفیه و دشمنان اسلام است مانند:

جناب شیخ عارف ما، علامه ذو الفنون حسن حسن زاده آملی روحی له الفداء، در بدو تکونش با اسم شریف طاهر حق، از پدری بزرگوار، و از دامن مطهر مادری معصومه و طیب و پاک از ارجاس حین الولاده پای به عرصه عالم ظاهر می­نهد. قلم­ها و زبان­ها در تبیین آن مقام شامخ ربانی عاجز است، و عقل­ها در فهم و ادراک این حقیقت متحیر.[۴۰]

“بسم الله الرحمن الرحیم” عارف، به منزله “کن” الله تعالی است.[۴۱]

عزیزم جدّ و جهد کن تا  کاملی را بیابی و او تو را به راه اندازد… گاهی این بی­ذوق چیزکی چشیده است.[۴۲]

۱۵)  با اینکه مطالب شما بر خلاف مطالب و معارف صریح قرآن و اهل بیت علیهم السلام و عموم علما و فقها و متخصصان معارف و عقاید مکتب است، مخالفان خود را درس ­نخوانده، و استاد ندیده، و نفهم، و زحمت نکشیده، و تحصیل نکرده، و نااهل و دشمن علما می­خوانید و می­گویید:

این مسائل، مسائل بلندی است، بعضی نفهمیده­اند و زحمت فهمیدنش را هم تحمل ندارند، و لذا انکار می‏کنند.[۴۳]

بعضی آقایان زحمت تحصیل را تحمل نکرده و نمی­کنند، و در عین حال قضاوت­هایی هم می­کنند.[۴۴]

آن­ها که به جایی نرسیده­اند با علما دشمن می­شوند، بین فلسفه و شرع جنگی نیست.[۴۵]

این حرف­ها افتاده است توی دهان بعضی از نااهلان، و همین­ها جلو معارف را گرفته­اند و آن­ها را لوث کرده­اند.[۴۶]

حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید    با شافعی مگویید امثال این مسائل.[۴۷]

بعضی اتباع شما هم می­گویند:

حضرت آیت الله مکارم حکم کفر را برای قائلین به وحدت وجود در رساله‌شان آورده بودند، وقتی آقای حسن‌زاده شنیدند و برای ایشان توضیح دادند که وحدت وجود این است، آقای مکارم دستور دادند و آن مسأله را از رساله خود برداشتند.[۴۸] (البته بر اساس مدارک کتبی و استفتای موجود، داستانی که آقای غرویان گفته­اند از اساس آن کذب است).

عده­ای هم… در رساله­هایشان فرمودند قائلین به حلول و قائلین به وحدت وجود کافرند و نجس می­باشند، در جواب این افراد باید گفت این مقداری که شما درس خوانده­اید و فتوا می­دهید آن بزرگان هم به نحو بالاتری خوانده­اند… حرف وحدت وجود را ابن عربی… و حضرت استاد حسن زاده­ای می­زنند که خودشان در فقه مجتهد مسلم بودند حالا اگر ادعای مرجعیت نکردند و سر و صدایی راه نینداختند… این طور نیست که عوام نادرستی حلول حق متعال در ممکنات را ادراک کند اما ایشان آن را ادراک نکرده باشند.[۴۹]

متکلمین چون به سرّ معاد نرسیدند… دفاع این گروه از متکلمین همانند دوستی خاله خرسه است که نه تنها سودی به دین نبخشیده است بلکه موجب ضرر به دین و دوری دیگران از آن شده است.[۵۰]

وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حیوانات و انسان‌ها است، یعنی ما دو وجود نداریم، بلکه هر چه هست یک وجود است که در قوالب و اندازه‌های گوناگون ظهور کرده است، نه این‌که وجود زمین غیر از وجود آسمان، و وجود آسمان غیر از وجود حق متعال بوده باشد.[۵۱]

چه عجیب است که بالاخره همه ما در این مسیر باید سوفسطی شویم و بگوییم نه ما هستیم و نه دیگران هستند. فقط خداست و خدا.[۵۲]

مراد ما از وحدت وجود، عینیت وجود زمین و وجود آسمان با وجود حق متعال است![۵۳]

انسان قابلیت رسیدن تا مقام ذات را دارد، و چون می‌بیند که نمی‌تواند آن ذات را پایین بیاورد و ذات را خودش کند لذا خودش بالا می‌رود و او می‌شود![۵۴]

و سایر مطالب نادرست دیگری که در این مختصر نمی‌گنجد، و قبلا نیز امثال آن به حضور شما رسیده، و تا کنون جوابی صادر نشده است. در حالی که  شما مدعی هستید:

نگارنده در میدان بحث و فحص اسلحه­ای جز شمشیر زبان منطق، و نیزه قلم دلیل و برهان، و سپر جدال به نحو احسن ندارد.[۵۵]

لذا با توجه به اینکه روز قیامت یوم الحسره است اذ قضی الامر، و بزرگ­ترین خسران این است که خدای ناخواسته در دین الهی سخنی گفته شود که خلاف واقع و موجب گمراهی دیگران باشد، و برای نجات کسانی که مطالب خلاف عقل و شرع فوق را عقاید شما پنداشته‌اند، و آیات و روایات را هم بر طبق آن­ها تأویل باطل می‌نمایند، و نیز برای احیای معارف قرآن و اسلام، و مبارزه با انحرافات عقیدتی، با تمام احترامی که برای جمیع علمای اسلام و مدافعان قرآن و عترت قائلیم، بر اساس وظیفه عقلی و شرعی خود و شما، تقاضای پاسخ بلکه پیشنهاد تشکیل جلسه گفت و گو برای روشن شدن حق و حقیقت را داریم، چرا که جز چهارده نور پاک، همه ما در معرض خطا و اشتباهیم، و انسان باید تا دم مرگ در پی تحصیل و تصحیح معارف باشد.

بدیهی است که اهمیت دادن به چنین جلسه­ای حق عموم است نه حق شخصی ما و شما، لذا بی‏توجهیمان به آن خلاف فرمان صریح خداوند تعالی و اهل بیت علیهم السلام و اسلام عزیز و کلمات خودتان، و موجب اضلال و گمراهی جمع عظیمی از اهل ایمان خواهد بود.

لازم به ذکر است که جمع کثیری از علما و فقهای مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام، شرکت در مجالسی را که مبانی شما در آن­ها تدریس می­شود (بدون نیاز به تعیین شخص و فرد خاص) تحریم نموده­اند که نظرات ایشان ضمیمه می­گردد.

گروهی از اساتید و مدرسین و طلاب و دانشجویان


[۱] . ممدّ الهمم در شرح فصوص الحکم، حسن زاده آملی، ۵۱۴٫

 . [۲]حسن ‏زاده آملی، حسن: تعلیقات کشف المراد، ۴۶۳٫

 . [۳]انه الحق، حسن زاده، حسن، ۱۳۷۳ شمسی، ۶۸٫

 . [۴]وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، حسن زاده، حسن، فصل “تعیّن اطلاقی و احاطی واجب به بیان کمل اهل توحید”، آذر ۱۳۶۲، ۶۴ ـ ۶۶٫

 . [۵]هشت رساله عربی، لقاء الله، ۱۳۶۵ شمسی، حسن زاده، حسن، ۳۵ ‌ـ ۳۶٫

 . [۶]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۱۷ ـ ۱۸٫

 . [۷]”انه الحق” حسن زاده، حسن ۴۶٫

 . [۸]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۲/۸۲٫

. [۹]”نور علی نور”، حسن ‏زاده، حسن، ۴۸٫

 . [۱۰]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۱/۷۲٫

 . [۱۱]النور المتجلی، حسن زاده آملی، ۳۹٫

 . [۱۲]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۱/۱۰۸٫

[۱۳]. در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۴۳٫

 . [۱۴]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۴۸٫

 . [۱۵]الهی نامه، حسن زاده، حسن، ۱۳۶۲ شمسی، ۴۰٫

 . [۱۶]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۲/۸۹٫

 . [۱۷]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۱/۷۲٫

 . [۱۸]ممد الهمم، حسن زاده، حسن، ۱۰۷٫

[۱۹] . مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۱/۷۲٫

 . [۲۰]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۲۱٫

 . [۲۱]النور المتجلی، حسن زاده آملی،۴۳٫

 . [۲۲]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۲/۲۲۸٫

 . [۲۳]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۲/۶۳٫

 . [۲۴]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۶۲٫

[۲۵] . ممد الهمم، حسن زاده، حسن، ۱۳۴٫

[۲۶] . ممد الهمم، حسن زاده، حسن، ۴۹۳٫

[۲۷] . ممد الهمم، حسن زاده، حسن، ۴۹۳٫

 . [۲۸]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۲/۲۸۷٫

 . [۲۹]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۸٫

 . [۳۰]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۲۶٫

 . [۳۱]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۱/۶۵٫

 . [۳۲]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۲/۲۶٫

 . [۳۳]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۲/۲۴٫

 . [۳۴]هزار و یک نکته، حسن زاده آملی، ۱۰۳٫

 . [۳۵]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۱۳٫

 . [۳۶]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۸٫

[۳۷] . ممد الهمم، حسن زاده آملى‏، حسن، ۲۱۲٫

[۳۸] . سخنان آقای حسن­زاده در مراسم بزرگداشت سید حیدر آملی.

[۳۹] . ممد الهمم، حسن زاده، حسن، ۶۰۷ – ۶۰۹٫

 . [۴۰]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۱/۱۸٫

 . [۴۱]مآثر آثار،(گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۱/۲۶٫

 . [۴۲]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۲/۱۷ ـ ۱۸٫

 . [۴۳]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۲۷٫

 . [۴۴]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۲۸٫

 . [۴۵]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۳۹٫

 . [۴۶]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۴۹٫

 . [۴۷]در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرویان، ۴۵٫

 . [۴۸]مجله سمات، شماره ۱، مصاحبه با آقای محسن غرویان.

 . [۴۹]شرح نهایه الحکمه، داوود صمدی آملی، ۱۹۳ـ۱۹۴٫

 . [۵۰]شرح نهایه الحکمه، داوود صمدی آملی، ۲۸۸٫

 . [۵۱]شرح نهایه الحکمه، داوود صمدی آملی، ۱۲۴٫

 . [۵۲]شرح نهایه الحکمه، داوود صمدی آملی، ۱۵٫

 . [۵۳]شرح نهایه الحکمه، داوود صمدی آملی، ۱۱۵٫

 . [۵۴]شرح نهایه الحکمه، داوود صمدی آملی، ۸۶٫

 . [۵۵]مآثر آثار، (گزیده آثار آقای حسن زاده)، ۲/۲۸ ـ ۲۹٫

موافقم162a0 up نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ...(۲)مخالفم162a0 down نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ...(۴)

برچسب‌ها, ,

Article source: http://www.borhannews.com/news/?p=1989

نتایج جستجو قمشه
               
N1391923696 نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... N1391945106 نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... N1391944604 نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... N1391944117 نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ...
     
مجموعه سخنرانی دکتر حسین الهی قمشهای 1 اورجینال کاملترین مجموعه سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای (به صورت اورجینال)(DVD) وصال عشق، دکتر الهی قمشهای اورجینال مجموعه سخنرانی دکترحسین الهی قمشهای 2 اورجینال
     

تعداد 4 عدد CD

شامل ۲ CD با بالاترین کیفیت

مجموعهای منتخب از سخنرانیهای دکتر حسین الهی قمشهای

قابل پخش در تمامی دستگاههای خانگی

     
8,000 تومان buy نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... 8,700 تومان buy نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... 8,000 تومان buy نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... 8,000 تومان buy نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ...
     
     
               
N1391945811 نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... N1352701081 نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... N1350834344 نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... N1355192786 نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ...
     
روضه الرضوان، نور عرفان، دکتر الهی قمشه ای اورجینال گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال
     

تعداد 1 عدد DVD

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای
 

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

     
8,000 تومان buy نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... 7,000 تومان buy نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... 6,500 تومان buy نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ... 5,500 تومان buy نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ...
     
     
               
N1355981482 نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ...      
     
گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال      
     

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای

     
     
5,000 تومان buy نامه ای به استادحسن زاده آملی ودریغ از پاسخ! | پایگاه خبری ...            
     

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code