ای دوست ،ای که دستت می رسد کاری بکن.

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 02 ژانویه 2018

۱۰۱. سوره قارعه:

از امام باقر ع: هر که این سوره را بسیار تلاوت نماید خداوند عزوجل او را از ایمان آوردن به نیرنگ دجال و از لهیب شعله ور آتش دوزخ در امان می دارد.

از رسول اکرم ص: هر که این سوره را تلاوت نماید خداوند روز قیامت ترازوی احسان وی را سنگین می نماید و هر که این سوره را بنویسد و بر انسان گرفتار و بی نصیب از خانواده و خدمه بیاویزد خداوند متعال در رحمت به رویش گشوده و رزقش را فزونی می دهد.

در امان ماندن از نیرنگ دجال و آتش جهنم ، سنگین گشتن ترازوی احسان ، گشوده شدن در رحمت ، فزونی رزق ، آسان گشتن کار بر انسان محروم ، نیکو گشتن تجارت

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

102 . سوره تکاثر:

از امام صادق ع: هر که سوره ی تکاثر را هنگام خواب تلاوت نماید از عذاب قبر دور می گردد.

امام صادق ع: هر که این سوره را در یکی از واجباتش تلاوت نماید خداوند ثواب صد شهید را برایش مقرر می دارد و هر که این سوره را در یکی از مستحباتش تلاوت نماید خداوند ثواب پنجاه شهید را برایش مقرر می دارد و به خواست خداوند متعال چهل ردیف متشکل از فرشتگان با او به نماز می ایستند.

از رسول اکرم ص: هر که این سوره را تلاوت نماید خداوند برای نعمت هایی که در دنیا به او ارزانی داده او را باز خواست نمی نماید و هر که این سوره را هنگام باریدن باران تلاوت نماید پس از اتمام آن خداوند گناهانش را می بخشاید.

از رسول اکرم ص: آن هنگام که قاری قرآن سوره ی تکاثر را تلاوت نماید در ملکوت آسمانیان خوانده می شود ای شکر گزار خداوند!.

رفع عذاب قبر ، مقرر داشتن ثواب صد شهید ، ایستادن چهل ردیف فرشته در نماز با وی ، رفع بازخواست ، بخشوده شدن گناهان ، در پناه خداوند بودن.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

103. سوره عصر:

از امام صادق ع: هر که سوره ی عصر را در مستحباتش تلاوت نماید خداوند روز قیامت او را با چهره یی درخشان و خندان و خوشحال بر می انگیزد تا زمانی که وارد بهشت گردد.

از رسول اکرم ص:هر که این سوره را تلاوت نماید خداوند برای وی ده حسنه مقرر می دارد و عاقبتش را ختم به خیر می گرداند و از پیروان حق و حقیقت خواهد بود و اگر آن را بر شی دفن شده تلاوت نمایند تا زمانی که صاحبش آن را خارج نماید خداوند حافظ و نگهدار آن خواهد بود.

بر انگیخته شدن با چهره خندان و درخشان در قیامت ، اعطای حسنه ، عاقبت به خیر شدن ، از جمله پیروان حق و حقیقت شدن ، حافظ اشیاء مدفونه

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

104. سوره همزه:

امام صادق ع: هر که سوره همزه را در نمازهای واجب تلاوت نماید خداوند فقر را از او دور می سازد و رزقش را فزونی می دهد و مرگ بد را از وی دور می گرداند.

امام صادق ع: اگر این سوره را بر انسانی که دچار چشم درد است تلاوت نمایند به اذن و قدرت خداوند درد آن از بین می رود و شفا می یابد.

دفع فقر ، فزونی رزق ، دفع مرگ بد ، اعطای پاداش ، درمان درد چشم.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

105. سوره فیل :

از امام صادق ع : هر که سوره فیل را در واجباتش تلاوت نماید روز قیامت تمامی دشتها و کوه ها و بیابانها شهادت می دهند که او جز و عبادت کنندگان و نماز گزاران بوده و در آن روز ندا دهنده یی ندا سر می دهد راست گفتید و شهادتتان را پذیرفتم پس او را وارد بهشت سازید و محاسبه و بازخواست ننمایید زیرا او از جمله افرادیست که خود و اعمالش را دوست دارم .

رسول اکرم ص: هر که این سوره را تلاوت نماید خداوند او را از عذاب سخت و دردناک و مسخ در دنیا مصون می دارد و اگر بر نیزه خطی تلاوت شود هدفش را خرد می نماید.همچنین تلاوت این سوره باعث قوت قلب و شجاعت می شود.ولشکر دشمن به لرزه می افتد.

 

شهادت دشتها و کوه ها و بیابانها به نمازگزار بودن او در قیامت ، بازخواست نشدن در قیامت ، در امان ماندن از عذاب و مسخ شدن در دنیا ، توان اینکه هدفش را خورد سازد ، به لرزه افتادن لشکر دشمن ،قلب را قوت می دهد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

106. سوره قریش:

از رسول اکرم ص: هر که این سوره را تلاوت نماید خداوند پاداشی چون پاداش طواف خانه ی خدا و اعتکاف در مسجد الحرام را به او عطا می نماید و اگر بر غذایی که از خوردن آن بیم می رود تلاوت شود خداوند در آن شفا و سلامتی قرار می دهد و هرگز گزندی بر خورنده اش وارد نمی شود

امام صادق ع: اگر بر غذایی که از خوردن آن بیم می رود تلاوت شود دارویی درمانگر و شفا بخش می گردد و اگر این سوره را بر آب تلاوت نمایند و آن را بر بیمارقلبی که عامل بیماری اش نمایان نیست بپاشند شفا می یابد و بیماری اش از بین می رود.

سوار بر مرکب بهشتی بر انگیخته شدن ، اعطای پاداشی چون پاداش طواف خانه خدا و اعتکاف در مسجدالحرام ، شفا و سلامتی در غذا نهادن ، رفع بیماری قلب.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

107. سوره ماعون:

از رسول اکرم ص: هر که این سوره را تلاوت نماید تا زمانی که زکات پرداخت کند خداوند گناهانش را می بخشد و هر که آن را پس از نماز صبح تلاوت نماید خداوند وی را تا نماز صبح روز دیگر حفظ می نماید.

از امام باقرع: هر که این سوره را در واجبات و مستحباتش تلاوت نماید همانند کسی ست که نماز و روزه اش مورد قبول حق تعالی قرار گرفته و خداوند او را به آنچه در دنیا بر آن بوده محاسبه و باز خواست نمی نماید.

همانند کسی بودن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا واقع شده ، محاسبه نشدن در قیامت ، بخشوده شدن گناهان ، محافظت.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

108. سوره کوثر:

از رسول اکرم ص: هر که این سوره را تلاوت نماید خداوند او را از آب حوض کوثر و تمام رودهای بهشتی سیراب می نماید و به تعداد آنان که روز عید قربان  قربانی داده اند برایش ده پاداش مقرر می دارد و هر که شب جمعه این سوره را صد مرتبه تلاوت نماید در خواب پیامبر ص را با چهره ی انسان دیگری مشاهده خواهد کرد.

از حوض کوثر سیراب شدن ، همصحبتی با رسول خدا ص اعطای پاداش ، دیدن پیامبر ص در خواب.

Article source: http://soluokeerfani.blogfa.com/cat-3.aspx

نتایج جستجو قمشه
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه سخنرانی دکتر حسین الهی قمشهای 1 اورجینال کاملترین مجموعه سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای (به صورت اورجینال)(DVD) وصال عشق، دکتر الهی قمشهای اورجینال مجموعه سخنرانی دکترحسین الهی قمشهای 2 اورجینال
     

تعداد 4 عدد CD

شامل ۲ CD با بالاترین کیفیت

مجموعهای منتخب از سخنرانیهای دکتر حسین الهی قمشهای

قابل پخش در تمامی دستگاههای خانگی

     
8,000 تومان خرید مجموعه سخنرانی دکتر حسین الهی قمشهای 1 اورجینال 8,700 تومان خرید کاملترین مجموعه سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای (به صورت اورجینال)(DVD) 8,000 تومان خرید وصال عشق، دکتر الهی قمشهای اورجینال 8,000 تومان خرید مجموعه سخنرانی دکترحسین الهی قمشهای 2 اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
روضه الرضوان، نور عرفان، دکتر الهی قمشه ای اورجینال گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال
     

تعداد 1 عدد DVD

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای
 

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

     
8,000 تومان خرید روضه الرضوان، نور عرفان، دکتر الهی قمشه ای اورجینال 7,000 تومان خرید گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال 6,500 تومان خرید  متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال 5,500 تومان خرید  متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال
     
     
               
عکس محصول      
     
گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال      
     

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای

     
     
5,000 تومان خرید  گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال            
     

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code