اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 04 نوامبر 2017
اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری

اشعار شیخ محمود شبستری

زندگی نامه و اشعار شیخ محمود شبستری

 

سعدالدّین محمودبن امین‌الدّین عبدالکریم‌بن یحیی شبستری

(معروف به: شیخ محمود شبستری) یکی از عارفان و شاعران سدهٔ هشتم هجری‌

 

662ec mahmoud shabestari اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری

قاعده در تفکر در انفس / گلشن راز شیخ محمود شبستری

—————————————————————

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمثیل در بیان وحدت کارخانه عالم / گلشن راز

—————————————————————

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گلشن راز شیخ محمود شبستری

—————————————————————

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخش ۸ – گلشن راز شیخ محمد شبستری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گلشن راز شیخ محمود شبستری – بخش ۶ و ۷

—————————————————————

بخش ۶ – سال در موضوع فکرت : 

بخش ۷ – جواب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گلشن راز شیخ محمود شبستری

—————————————————————

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گلشن راز شیخ محمود شبستری / بخش ۳ و ۴

—————————————————————

بخش سوم گلشن راز – سال در ماهیت فکرت :

بخش چهارم گلشن راز – جواب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زندگی نامه و بیوگرافی شیخ محمود شبستری :

شیخ محمود شبستری از عارفان و شاعران برجسته اواخر قرن هفتم  اوایل قرن هشتم در سال  ۶۶۷ – ۶۸۷ هجری – در شبستر از نواحی تبریز دیده به جهان گشود .

نزد شیخ بهاء الدین یعقوب تبریزی بخ کسب علم پرداخت و اصول تصوف و عرفان را آموخت .

آثار منظوم

  1. گلشن راز

مثنوی گلشن راز مهم‌ترین و مشهورترین اثر منظوم شبستری است که در بردارندۀ اندیشه‌های عرفانی وی می‌باشد. با وجود حجم اندکش، این کتاب یکی از یادگارهای پرارزش و بلندنام ادبیات عرفانی کهن فارسی است، که در آن بیان مفاهیم صوفیانه با شور، شوق، و روانی ویژه‌ای همراه‌گردیده است. مطابق شیوهٔ معمول عطار و مولانا، در این‌جا نیز، از حکایات و تمثیلات برای بیان و عرضهٔ مؤثر معانی عرفانی و حکمی استفاده شده است.

شبستری مثنوی گلشن را در ۹۹۳ بیت در پاسخ به  ۱۷ سوال امیر سید حسین حسینی هروی از صوفیان معروف در باب حکمت صوفیانه سروده است .

سوالات منظوم هروی به مجلس درس شیخ یعقوب تبریزی میرسید ، شاگرد نیز به امر استاد جواب پرسش ها را در همان مجلس میداد و برای هروی میفرستاد

این کتاب، تا کنون، به زبان‌های ترکی، آلمانی، انگلیسی، و نیز اردو ترجمه شده‌است.

.

نخست از فکر خویشم در تحیر              چه چیزاست آنکه گویندش تفکر؟

کدامین فکر ما را شرط راه است؟          چرا گه طاعت و گاهی گناه است؟

که باشم من؟ مرا از من خبر کن            چه معنی دارد اندر خود سفر کن؟

مسافر چون بود؟ رهرو کدام است؟         که را گویم که او مرد تمام است؟

که شد از سر وحدت واقف آخر؟            شناسای چه آمد عارف آخر؟

اگر معروف و عارف ذات پاک است       چه سودا بر سر این مشت خاک است؟

کدامین نقطه را نطق است، اناالحق؟        چه گویی هرزه‌ای بود آن مزبق؟

چرا مخلوق را گویند واصل؟                 سلوک و سیر او چون گشت حاصل؟

وصال ممکن و واجب به هم چیست؟       حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست؟

چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد؟        ز قعر او چه گوهر حاصل آمد؟

چه جزواست آنکه اواز کل فزون است؟    طریق جستن آن جزو چون است؟

قدیم و محدث از هم چون جدا شد؟           که این، عالم شد آن‌دیگر خدا شد؟

  1. سعادت نامه

 

مثنوی سعادت‌نامه کتابی‌ست عرفانی که بر وزن حدیقهالحقیقهٔ سنایی سروده گردیده‌است در سه هزار بیت که مشتمل بر حکایات و تمثیلات است و نیز شرح حال و اثار پنج نفر از عارفان مشهور تبریز در قرن ششم ، یک منظومه ی حکمی است و در هشت باب تنظیم گشته به یاد بهشت که داراری هشت باب است .

آثار منثور

  1. ترجمه منهاج العابدین
  2. حقّ‌الیقین
  3. مرآهالمحقّقین
  4. شاهد (یا شاهدنامه)

 نگارش : مردی از دیار پارس

Article source: http://www.tanznama.com/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C/

نتایج جستجو قمشه
               
N1391923696 اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری N1391945106 اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری N1391944604 اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری N1391944117 اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری
     
مجموعه سخنرانی دکتر حسین الهی قمشهای 1 اورجینال کاملترین مجموعه سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای (به صورت اورجینال)(DVD) وصال عشق، دکتر الهی قمشهای اورجینال مجموعه سخنرانی دکترحسین الهی قمشهای 2 اورجینال
     

تعداد 4 عدد CD

شامل ۲ CD با بالاترین کیفیت

مجموعهای منتخب از سخنرانیهای دکتر حسین الهی قمشهای

قابل پخش در تمامی دستگاههای خانگی

     
8,000 تومان buy اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری 8,700 تومان buy اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری 8,000 تومان buy اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری 8,000 تومان buy اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری
     
     
               
N1391945811 اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری N1352701081 اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری N1350834344 اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری N1355192786 اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری
     
روضه الرضوان، نور عرفان، دکتر الهی قمشه ای اورجینال گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال
     

تعداد 1 عدد DVD

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای
 

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

     
8,000 تومان buy اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری 7,000 تومان buy اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری 6,500 تومان buy اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری 5,500 تومان buy اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری
     
     
               
N1355981482 اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری      
     
گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال      
     

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای

     
     
5,000 تومان buy اشعار شیخ محمود شبستری , زندگی نامه شیخ محمود شبستری            
     

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code