لب الالباب (راز حروف)

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 15 اکتبر 2017

ظهور کنز گنج الهی چنانچه حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند” اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد”.

 جالب است بدانید خانه مبارک کعبه اولین ظهور خلقت در خشکی در 25 ذیقعده تولد پیدا کرد، و اولین بنّا ی آن خانه خداوند است و از آنجا خشکی به همه زمین گسترده شد . آنجا به امر خدا قبله مسلمین قرار گرفت .عدد ابجد کلمه قبله 137 است. 100=ق که جایگاه عددی اش 19 است و معنی نگهدارنده می دهد، و 37 همان عدد کلمه اول است. پس در واقع قبله که قلب زمین است نگهدارنده حقیقت سّر تمام مقامات آسمانی و صفاتی  و مولایی و محرابی وصل کننده عالم ظلمت دنیا به عالم نور قرب اعلا است.وبیت عتیق خوانده می شود و حرمش احرام میخواهد و در احرامش باید مُحرم شویم. اعمال عبادی ما مخصوصاً نماز شرط قبولیش رو سوی قبله داشتن است.

خداوند کریم وقتی می خواست بدن جسمانی ما را در رحم مادر خلق کند، اول ارض خشکی قلبمان را روی جایگاه آبی رحم مادر خلق کرد و قلب ما هم خانه خدا شد ” فواد المومن بیت الله”و تمام عروق با گردش خون به طوف قلب هرگز از قبله بدن جدا نمی شوند و الا حیات آنها بخطر می افتد. پس ما هم باید هرگز از توجه به وجه قلبمان از مجرای رضای خدا به قلب عالم امکان ، حضرت امام زمان(عج) به توجه خانه هدا و وصل شدن به قبله جدا نشویم و الا حیات معنویمان در دنیا و آخرت به خطر می افتد و به هلاکت ابدی می رسیم.

همان طور که انسان وقتی به مدرسه می رود کلاس اوّل را طی می کند تا با سواد شود. این کلاس اوّل تا دکتری و پرفسوری هم آدم با سواد در تمام مراحل تحصیلات و مقامات و حتّی آثارش ظهور و بروز و حتی بینه ی آن است. این نکته ای است که هر کس در عمل برای دیگران هم سعی کند اوّل شود تا در زندگی و شئونات ارزشی دیگران هم مؤلّفه باقی بماند حضرت ابراهیم (ع) می فرماید” ربنا هبلنا من ازواجنا و ذرّیاتِنا قرة اعین و للمتّقین اماما” پروردگارا ببخش بر ما از همسرانمان فرزندانی  که نور چشم ما باشند  و برای متقین پیشوا و امام.

وجود حضرت زهرا (س) در اهل بیت مکرّمشان یک است زیرا یک خانم و 13 آقا هستند یعنی 14 نور مقدس که همه ی بزرگواران نورٌ واحدند.(14=13+1) ایشان در مقام خلقتی یک است همینطور در کلمه ی نساء معنی کردیم عدد ابجد کلمه نسا = 111 = الف بود پس عدد ابجد الف = یک است دیگر اینکه امام عسگری (ع) در کتاب چهلچراغ (ص31) از کتاب اطیب البیان جلد13صفحه225 آمده است: “نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجه الله علینا” (ما همه حجت های خداوند هستیم مردم و مادر ما حجت است بر ما) حالا خوب دقت کنید. بنا براین خود خانم اول است و در عالم سّر ایشان دوّمی ندارند.

نکته: همانطور که در کلمه خواندیم که میزان و الف وجود  و کلمه اش شاخص ولایت و رسالت است این چنین که اگر کلمه نساء را نروفی بنویسیم ن  س     ا   ها   میم   زا  ها

                            الف=111========     110 + 1   +     110        

اسم زن هم در عدد ابجد می شود57 که برابراست با 3 برابر 19. زبر و بینه اش با هم مساوی است: زا . ن و ن= 57=57 . در ضمن اینکه اسم زن اگر با هم جمع شود میشود 114 که خانم فاطمه زهرا کوثر عالم و کل قرآن است.  جایگاه انسان کامل(بلوغ خلقت در حقیقت نه/9) و عالم قرب. عدد ابجد اول= 19 که این برابر است با عدد ابجد کلمه واحد = جایگاه عددی حرف (نُه) و حروف نوزده برابر 72 = کلمه سجده. حال 7+2=9. نام مبارک فاطمه (س) برابر است با کلمه ی قله (135)   واحد = 19 نُه=9= 5 + 3 + 1 کلمه عدد 19 جایگاه حرف ق و عدد ابجدش 100 می باشد. فاطمه =9=135جایگاه عدد حروف نُه برابر کلمه نَه(لا) می باشد قرب=302 ←5+2+3 ،جایگاه ام 41 برابر ام← 5 =1+4 نَه = لا که همان مجرای توحیــد است

ن + ه

نُه درباطن عدد10   – 50 + 5 = 55، عدد ابجد حرف (ل=30+الف=1=31)لا=31 جایگاه عدد           ح                        حروف (لا) می شود13 که همان گنج توحید است =1+3=4  

.                           -10= 5 + 5، عدد ابجد حروف سی=70 حروف سی یک=100

.                           (100=20=ک+10=ی+ی=س=60) اگر حروف لا  را بصورت بسیطی .                       .                               بنویسیم(سی=س+ی= 60+10=70)                        

.                          -9 جان عدد10 عدد ابجد یک و(ی و ک=30) برابر حرف = لا. توحید به .                          حروف لا. عدد 100 برابر حرف (ق) و جایگاه عددی حرف (ق) هم

.                           می شود 19

جایگاه عددی حروف لا=13=4 = 3 + 1=40=م . در نتیجه اینکه در حقیقت طهارت در سّر الاسرار عالم در بلوغ نه ظهور نوزده مجرای توحید بر عالمیان ظهور دارد که جان سجده و ظرف عبودیت مولای سبحان است.

ن + هـ = 55 = 10 ← 1 = 0 + 1 = الف حروف و تمام چهار چوب خلقت

14 + 5 = 19 = 10 ← 1 = 0 + 1 = 1 = عدد 10 =4+3+2+1

نموداری از ظهور اسرار خلقت در عدد9 

همانطور که توضیح داده شد پروردگار عالم اولین ظهور خود را از گنج احدیتش جل وجلاله اسم مبارکش (واحد) را که ظرف نورانی همه اسرار و ظهورات حرف و اعداد همه مخلوقات بود مظهر قرار داد . کلمه واحد عدد ابجدش 19 بود و خود به معنی یکتایی خالق بی همتا است. اما  همانطور که در اسرار عدد 9نوشته شدعدد ابجد حرف نُه برابر55 بود که در جمع عددی 10 میشد.و چنانکه گفته شد 9 باطن 10 است.جالب است که در جایگاه عددی حروف نُه عدد 19 می شود(19=5=هآ=14=ن) ، پس در این نمودار متوجه میشویم که بلوغ خلقت در عالم واحد عدد19 است در جایگاه نُه.

پس در واقع قله اسرار ظهوری خلقت به عدد 9 درس زیبایی دارد. کلمه قله برابر عدد135 است و این عدد برابر نام مبارک فاطمه (س) است. شاید شما بفرمایید چرا؟ در خلقت نوری، خانم زهرا(س) خواندیم که ایشان کسی بود که قبل از خلقت همه اسرار ظرف آفرینش وجودش امتحان شد  و خداوند جل عظمته فرمود: ما اورا صابره یافتیم و قبول شد، پس خداوند در آیه اولین سوره مبارکه نساء می فرماید: همه مخلوقات را از یک نفس واحد خلق کردیم. و در واقع کلمه نساء همان الف وجود شد که تمام حروف و اعداد در بطن او ظهور پیدا کردند، پس همه در بلوغ نه هستند بنابراین بلوغ 9 همان تسخیر همه اعداد و حروف است که در انطباق قرار می گیرد. و اگر حضرت امام عسکری (ع) می فرماید ما معصومین همه حجتای خدا بر مردم هستیم و مادر ما حجت بر ماستشاید این ظهور باطن است.

خانم در عالم دنیا 9 سال در منزل رسالت است و9 سال در منزل ولایت و منزل مهبط وحی و مختلف الاملائکه است یعنی محل رفت و آمد ملائکه مقرب. او کسی است که بعد از رسول خدا (ص) جبرئیل بر او نازل شد و احادیث قدسی را به خانم فرمود. و حضرت علی (ع) احادیث را می نوشت. او کسی است که وی را ” ام الائمه” نام نهاده اند و ام الانبیاء و ام المومنین و ام ابیها است. که نمدار صفحه پیشین گویای این مطالب است.

برای رسیدن به حرف ق باید قربانی داد چون اینجا مقام قربانی است مگر نه اینکه ورود در قرآن باید از 19 حروف بسم الله الرحمن الرحیم بگذرد. و ورود در حریم حرم مطهر معصوم صلوات الله علیهم اجمعین مخصوصاً در حرم الله ، نزد خانه ی کعبه ، باید آماده قربانی باشیم تمام عالم نفوس حیوانیت را ، باید قربان نفس انسانی یعنی: نیت قربتاً الی الله کنند .

آنجا هم باید از 19 حروف پنج تن صلوات الله علیهم اجمعین باید گذشت عدد ابجد کلمه قربانی می شود3=12(3+6+3) 363 در اصل عدد 300 یعنی افشا کنند 63 همان جایگاه اربعین، محل رسیدن به تعالی انسانیت، موسی علیه السلام وقتی دعوت شد به وادی مقدس پروردگار عالم فرمود: کفشهایت را بیرون بیاور اینجا وادی مقدس است.

پروردگار عالم علی بن ابی طالب (ص) را در پاکترین و مقدسترین مکان در خانه ی خودش (اشاره به عالم قرب علی (ع)) بدنیا آورد. پس تمام شیعیان، در رسیدن به قرب کعبه می فرماید اینجا وادی مقدس باید 1000 کیلو متر جلوتر بعدد (الف) غسل کنی و لباسهایت را مخصوص کنی و با لبیک و ذکر و حال خوش بیایی نزد قبله جانها شاید این حدیث اینطور است که وقتی موسی (ع) از خداوند زیارت خودش را درخواست کرد پروردگار عالم فرمود لن ترانی ، تو هرگز نه در دنیا و نه در آخرت و نه تو و هیچکس راه ندارد که مرا ببینی . امّا خداوند جلیل به کوه طور تجلی فرمود . که بعضی مفسران می گویند این نور شیعه ی علی بن ابی طالب بود که کوه متلاشی شد و حضرت موسی علیه السلام بیهوش شد “دکاً و خّر موسی صعقا “. می فرمایند آقا حضرت موسی (ع) از خداوند خواست خدایا کاش مرا مقام شیعه های علی بن ابی طالب (ع) عطا فرمایی. و جایگاه عددی قربانی میشود 66 برابر نام مبارک الله جل جلاله حالا خوب فکر کن که قربانی در کنار خانه خدا یعنی چه؟

هر نماز گذار در هر جای دنیا باشد باید برای قبولی نمازش که بفرموده پیامبر گرامی (ص) “عمود الدین الصلوه” بعنوان وصل شدن مأموم به امام باید طهارت ظاهر و باطن داشته باشد، لباس مخصوص بر تن داشته باشد مثل لباس نماز خانمها و لباس طاهر بر مردان. باید احکامش را بجا آورد. در واقع بنوعی مُحرم بشود و وادی عشق باید بقول آیه مبارکه نازعات آیه ای که برای حضرت موسی (ع) آمده است : که پروردگار عالم فرمود فاخلع نعلیک . کفشهایت را بیرون بیاور اینجا وادی مقدس است . یعنی خیلی چیزها که در حال عادی با مردم روبرو می شوند در نماز برای او حرام می شود ، و باید روی خود را به قبله کند دیگر وقت نماز نباید رویش را برگرداند. اگر سهواً یا عمداً رویش را برگرداند نمازش باطل می شود . پس در واقع عالم نماز عالم عدد 19 به واحد رسیدن و به بلوغ حقیقی انسان شدن است.

عدد نه با حروف

عدد نه با حروف یعنی نَه در واقع بلوغ انسان در حد کمال نَه گفتن به تمام اموری است که خداوند کریم به آن رضایت ندارد. فقط راه تشیع به امام معصوم (ص) که راه بندگی است نه می باشد، یعنی اخلاص پیدا کردن ، نَه یعنی به تمام اِله های هوی نفسی نَه گفتن نَه یعنی به توحید واقعی رسید . در عربی نَه می شود لا. یعنی لا اله الا الله پیامبر اکرم (ص) فرمود” قولوا لا اله الا الله تفلحون بگوئید لا اله الا الله تا رستگار شوید. امام رضا (ع) فرمود حدیث سلسله الذهب کلمه لا اله الا الله حصنی فِمِن دخل حصنی امن مِن عذابی بعد فرمود بشرطها و شروطها و اَنا مِن شروطها. (کلمه مبارک لا اله الا الله قلعه اَمنی است که هر کس عملش توحیدی باشد و در آن حصن وارد شود از عذاب قیامت ( دنیا و آخرت ) امنیت پیدا می کند. بشرط اینکه امام رضا (ع) می فرماید من شرط آن باشم یعنی امام رضا (ع)) یعنی بشرط رضای خداست و رضا به رضای خدا رسیدن.

پس شرط به رضای خدا رسیدن آنست که به تمام رضاهای دل ظاهری و به تمام هوی نفسهای درونی نه بگوئیم. خیلی کار سختی است . جهاد اکبر است ؛ این مقام بلوغ بندگی و رسیدن به کمال انسانی و در نهایت در جایگاه قرب الهی واصل شدن است اما به عدد کلمه ی لا به عدد ابجد آن می شود31(3+1) = 4 در اصل عدد 4 همانطور که گفته شد تمام چهارچوب حقیقت آیه الکرسی و گنج 4 روی 10 است . اما اگر به حروف بنویسیم سی و یک . عدد ابجدش می شود. سی = 70 = 10 + 60 ( 70 = ی + س )

یک ← ( ی = 10 + ک = 20 = 30 ) پس صد100 = یک30 +سی 70 عدد 100 برابر حرف ق است همانطور که توضیح داده شد . و جایگاه آن 19 است . و عدد 19 جایگاه حرف نُه است . پس در حقیقت اخلاص یعنی خالص شدن همان به بلوغ 9رسیدن است.

عدد 19 همانطور که متذکر شدم . ( در جمع عددی (10=9+1) یک بعلاوه 9می شود10. و همان گنج تمام اسرار و حقیقت 4 روی10 و عدد40 است و40 باب طهارت و عدد طلاست پس خلوص تمام این زیبائیهاست. امیدوارم از این درس هدف نویسنده را دریافت کرده باشید.

بلوغ عدد 9 در اسم مبارک حضرت زهرا (س) عدد ابجد اسم مبارک خانم تنها اسمی است در اسماء متبرک 14 نور مقدس که جمع عددیش 9 می شود. نام مبارکش فاطمه (س) بعدد (135) ← 9 = 5 + 3 + 1 خواندیم.

حال اگر عدد 135 را بخواهیم بصورت جابجایی بنویسیم 6 عدد را بما می دهد که هر کدام در جمع عددی 9 می شود.

1-    پس “جلا بیبهنّ” با عدد نون مشدد 9=1+3+5= 153 – 2 → 135  در واقع در سوره در آیه 59 سوره مبارکه احزاب جلابیهبهن به معنب چادر آمده است. پس عدد 153 که ابجد کلمه (جلابیبهن) است. در واقع اعداد نام مبارک فاطمه (س) است که جابجا شده و جمع عددیش 9 می باشد. پس بلوع عبادی یک خانم شیعه ، چادر واقعی یعنی حجاب اوست. کلمه حجاب عدد ابجدش 14 است و در قرآن کریم در 14 آیه مبارک برای خانم ها بصورت های مختلف امر حجاب آمده است.

عدد 14 در حقیقت جایگاه حرفی حرف (ن) است. و نون پشت تمام حروف الفبا کار می کند و به همه کلمات معنی و جان واقعی می دهد. یک مادر پاک دامن و عالمه می تواند دنیایی را با تاثیراتمعنوی خود تکان دهد چنانچه امام خمینی فرموده است: مادر با یک دست گهواره را تکان می دهد و با یک دست دنیا را تکان می دهد.. در واقع آن نون ساکن وجود اوست که پشت حروف عمل خودش و فرزندانش معنی و مفهوم انسانیت را می تواند بروز و ظهور دهد. دیگر اینکه عدد 14 همان گنج 4 روی 10 و حقیقت اسرار خلقت است که پشت حجاب عالم دنیا راه رسیدن به قرب را نمایان می سازد.

نکته دیگر اینکه در دنیا هر دانه ای اگر بخواهد سبز شود باید در حجاب خاک قرار بگیرد، یا در تاریکی تا برای کسب نور با آب کم کم راه خروج را از ظلمات به سمت نور پیدا کند و مفلح شود. خداوند کریم انسان را اشرف مخلوقات هود در حجاب پیچیده در دنیا خلق فرمود ، یعنی انسانیت او در ظلمات حیوانیت نهفته است و باید تلاش کند با انوار رسولان و معصومین (ص) و تحت تربیت الهی  و با پیروی از و شیعه شدن به امامان معصوم (ص اج)خود را از ظلمات نفس حیوانی به نفوس انسانی که قابلیت رفتن به قرب الهی را دارد برساند. حجاب ظاهر هم برای آقایان در سوره مبارکه نور  چنین آمده است” قل للمومنین یغضو ابصارهم و یحفظو فروجهم ” و چه برای خانمها ” قل للمومنات یغضض ابصارهن و یحفظوا فروجهن” آمده است. همه برای رسیدن رشد حقیقی و به کمال معنویت ِ انسانی است تا در این حجاب به بلوغ 9 عمل بوانیم با شاخه و برگ و میوه انسانی در عالم قرب به مقام ” عند ربهم یرزقون” برسیم.انشاءالله

بنا براین تمام زحما ما که همه رحمت است اولاً شناخت حجاب است و ثانیاً برداشتن حجاب از چهره قلبی خودمان. در مرتبه سوم زیارت روی زیبای چهاردهمین نور ولایت و امامت حضرت حجه بن الحسن صلوات الله علیهم اجمعین که در امتحان ما در پس حجاب است. در حالی که برای او هیچ حجابی وجود ندارد. “اللهم ارنی الطلعه الرشیده و القره الحمیده” این است هدف ، “سلام هی حتی مطلع الفجر” رسیدن به محل طلوع فجر صبح صادق.انشاءالله

·        9 = 135 = فاطمه(س)

·        9 = 153 = جلابیبهن (آیه 59 سوره ی مبارک احزاب حجابی بنام چادر)

·        9 = 531 = تاسع

·        9 = 351 = قرآن

·        9 =  315

·        9 = 513

و جمع عدد یک تا 18 سن مبارک خانم = 171(کلمه معانی (1+7+1=9). نام مبارک وجود مقدس خانم تماماً گنجینه ی اسرار است . پس اگر خوب بفهمیم و انشاء الله به خلوص عمل کنیم به ریشه ی طهارت و اخلاص دست پیدا می کنیم . پس این کلمه مبارک با جمع عددی ( 9= 3+5+1) جلابیبهن. باطن خود را بخوبی افشا می کند که حجاب واقعی برای زنان همان باطن 9 است و تمام اعمال انسان یک خانم را تحت الشعاع عمل به آن قرار می دهد و برداشتن این حجاب، کمال عمل خالصانه برای آخرت از دست می رود. و بصورت بدن بدون پوست چگونه زشت و بلا استفاده و در حال عذاب زندگی بدون لذت و پر عذاب را برای خودش و آخرت فراهم می آورد. پس باید این حروف و اعداد مقدس را خوب بفهمیم.

بلوغ هر خانمی به عدد 9 سال تمام است و هر خانمی خود حامل فرزندانی است که 9 ماه در بطن او به کمال بلوغ نوزادی و تولد می رسد پس زن در حقیقت کمال خلق شده و از او اجتماع و انسانیت به کمال می رسد ، چنانچه پیامبر گرامی درباره اش می فرماید بهشت زیر پای مادران است. سن مبارک خانم هم اسرارش همان 9 است.

عدد سن مبارک 18 سال است و اگر 9 = 8 + 1 در جمع عدد 9 می شود اگر در عدد یک تا 9 ضرب شود جواب همه 9 است. عدد 9+9 = 18 می شود و عدد 18 جایگاه حرف (ص) و اسرار بلوغ منازل عالم دنیاست که اگر ( 9 = 8+1) اعداش را جمع کنیم باز هم 9 می شود. اگر عدد 153 را بر 9 تقسیم کنیم میشود 17 رکعات (نماز) شاید یکی از اسراری که در نماز خانمها چه نا محرم باشد یا نباشد باید چادر و حجاب کامل داشته باشد اگر عدد 135 بشود 351 برابر کلمه ی قرآن خیلی زیباست وقتی می بینی کتاب آسمانی ما شیعیان و مسلمانان قرآن با عظمت است ، زیرا جمع عددی آن 9 می شود ( 9 = 1 + 5 + 3) یعنی بلوغ کامل تمام کتاب های آسمانی و حتی تمام کتابها در او جمع است . و حتی باطن کتاب مبارک قرآن محیط بر تمام عوالم هستی از ظاهر تا باطن است و بکلام خالق یکتا سوره ی مبارکه انعام آیه و عنده مفاتح الغیب لایعلما الا هو تا آخر

ما انسان های معمولی نمی توانیم با قرآن جمع شویم چون هم جنس آن نیستیم . قرآن حقیقت وجود انسان کامل است . اما باید در آیات و کلام مبارک الهی ضرب شویم . تا به عمل خالصانه قیمت بگیریم و بها و قیمت آن رضوان الهی است انشاءالله .. اگر عدد ابجد قرآن را بر 9 تقسیم کنیم می شود 39= 2 ÷ 351 عدد 39 جایگاه حرف سین میزان همه ی حروف است اما عدد 531 برابر کلمه تاسع یعنی 9 به عربی است . این عدد فاعل تسع است و عالم نه گانه و ظهور معنایی را به نمایش می گذارد که این عدد (خوانندگان عزیز بدانند که فارسی باطن عربی است) و حقیقت و اسرار ملکوتی عدد9 را کاملاً هویدا می کند.

عدد 531 را اگر بر 9 تقسیم کنیم برابر عدد 59 برابر نام مبارک آقا مهدی صلوات الله علیهم اجمعین می شود یعنی نهمین ذرّیه نورانی آقا ابا عبدالله الحسین که خود آقا حامل 9 ذرّیه متولد شده است .

پس اگر عدد ابجد 59 را با هم جمع کنیم می شود 14 (14= 9 + 5) یعنی این باطن همه ی 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین است و در ضمن آقا چهاردهمین معصوم روی زمین است . و اگر یک و 4 آن را جمع کنیم میشود ( 5 = 4 +1 ) یعنی بسته شدن حلقه پنج تن صلوات الله علیهم اجمعین. اوست که با لقب مبارک ابوالقاسم و نام مبارک ( م، ح، م، د) (ص) می آید. اما حکومت آقا امام زمان صلوات الله علیهم اجمعین بعدد 9 پیرو مطالب عددی که در ولایت آقا در کتاب گنج الالف نوشته ام. اینجا مطلب زیبایی که باید متذکر شوم اینست، که همانطور که می دانید، بلوغ تمام حقیقت حکومت ظاهری و باطنی از عالم سرّ تا اسفل السافلین دنیا. و رساندن به هدف نهایی پروردگار عالم از ظهور اسرار و خلقت گنج وجودیش همه و همه اهداف پیامبران (ع) و اوصیاء آنها علیهم السلام و صدیقین و اولیاء و شهدا و تمامی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در زمان آقا حجه بن الحسن العسکری المهدی المنتظر صلوات الله علیهم اجمعین ظهور می دهد و حقیقت حکومت نور بدون ظلمت . انسانیت بدون حیوانیت در عالم سایه گستر می شود. و خداوند اعلا مرتبه تمام گنج های خلقتش را از دل کوه ها و دریاها و معادن و نزولات آسمانی و تمام علوم را در آن زمان به عدد 9 بلوغ گنج عالم در اختیار آقا قرار می دهد و تمام جن و انس به تواضع در مقابلش سر تعظیم فرود می آورند. و شاید همان بهشتی که حضرت آدم (ع) در آن بدنیا آمده بود. دوباره برای فرزندانش محلّ پذیرایی می شود امّا این بار با ظهور امام زمان و حقیقت سرّ گنج ولایت. در عدد نُه و جان جایگاه نوزده (به تمامی معانی)

آدم (ع) وجود مبارکش جمع کننده ی تمام اسرار ، نه گانه عالم بود و او ظرف اسماء الحسنی عالم شد و خداوند بی همتا او راگنجینه ی معارف و اسماء خود قرار داد و آدم (ع) بدون کم و کاست همه را به برای ذریه هایش پدری کرد و زحمت کشید. به ارث بجا گذاشت . و هر پیامبر بزرگواری بنوعی این زحمات را به هدف نزدیک و نزدیکتر کردند تا به وجود آقا و سرور مان تمام عالم نه گانه حالا خود را به آقا عرضه می کند که او نه عالم وجود است و همه بر او ساجدند و ایشان نهمین فرزند آقا امام حسین (ع) است. ( همینطور که در عدد به عدد ده نوشته شد)

امیدوارم ما در این گنج ظهور، از یاران با وفای آقایمان باشیم البته یار آقا هم باید به بلوغ فهم و شعور و ایمان و عمل 9 رسیده باشد. پس خداوند کریم اگر به حکمت آدم (ع) را از بهشت بدنیای (لیل) آورد لباس های بهشتی را از او و خانم حوا(س) گرفت تا خود با زحمت تمام مایحتاج دنیا و آخرتشان را تهیه کنند که دنیا باطن آخرت است . و تا با عمل صالح بتوانند همه را هدایت کنند که هر کس خود باید بهشت را خلق کند و باید ریاضت بکشد تا معمّاهای آخرت خود را با راهنمایی راهنمان معصوم (ص) حل کند و خود را به جایگاه ظهوری بهشت خود برساند.

خداوند اعلا مرتبه هم درآیه 111سوره ی مبارکه توبه می فرماید” ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم باَنَّ لهمُ الجنّه” در همین آیه مبارکه آمده است که این وعده در کتب آسمانی تورات و انجیل هم آمده است من بهترین مشتری برای شما هستم برای اموال و انفس شما به قیمت بهشت . در حالیکه همه ی نعمتها را خود داده است. بهشت یعنی رسیدن به بلوغ نُه عمل و بهشت جای مخلصان و مؤمنان و طاهران واقعی است. پس به وجود مولایمان این هدف در دنیا ظهور پیدا می کند و وعده پروردگار عالم محقق می شود. (اللهم عجل لولیک الفرج اللهم اجعلنی مِن انصاره و اعوانه و ذابین عنه و المستشهدین بین یدیه).

عالم سرّ و حقیقت عالم یعنی چهار روی ده همه نور است . پس بلوغ ظهور ولایت آقا اینست که آن نور در دنیا به کمال ظهور و به بلوغ حکومت نورانیت وخروج ظلمات محقق می شود. و حتی انسان هایی که بنام یار آقا هستند یعنی 313 نفر. عدد ابجد حروف سیصد و سیزده برابر 256 برابر کلمه نور می شود و تولد وجود مقدس آقا سال 256هجری که برابر نور است ظهور پیدا می کند و مادر بزرگوارشان به نام نرجس عدد ابجدش 313 می شود که همان برابر نور است . و حکومت وجود مقدس زهرایی ایشان در کتاب چلچراغ(ص32) به استناد از صفحه180 جلد 53 کتاب بحار الانوار، حضرت ولی عصر می فرماید”فی ابنه رسول الله(ص) لی اسوه حسنه” خیلی کلام پر مغز و پرمعنایی است، آقا می فرماید مادر ما می فرماید دختر رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین برای من اُسوه یعنی الگو حسنه است. معنا فرمودند که حکومت من زهرایی است. زیرا نام مبارک زهرا (س) یعنی نورانی و درخشنده و از یک معنای دیگر خانم بود که وجود مقدس حقیقت نُه بود پس حکومت آقا هم نُه است آقا می فرماید در زمان ظهور، حق مادر نورانی خود را از دشمنانش می گیرد. یعنی به تمام اسرار (از عالم سّر تا عالم سفل) همه ظاهر می شود. گنج اعداد و حروف تا شکفته شدن تمام گنج هستی اللهم ارزقنی. پس شیعیان آخر زمان هم مقامشان 9 است زیرا سید، سید امت آقا رسول(ص) هستند. چون آقا معصوم چهاردهم و امام دوازدهم هستند.

اگر خاطرتان باشد، ولایتِ نه باطنِ ده بود، یعنی وقتی کلمه ده را بنویسید عدد ابجدش میشود 9 (9 = هـ=5+4=د) و کلمه نه به حروف می شود ( 55 = هـ 5+50 = ن ← 10= 5 + 5 ) پس جمع عدد نه = 55 (10=5+5)می شود. 10 و عدد 19 برابر اسم مبارک واحد، 9 روی 10 است و در جمع عددی می شود ( 10 = 9 + 1). حال امام حسین (ع) خود گنج 9 روی ده است. یعنی 9 ذریه در بطن اوست با یک وجود خودش می شود .(10= 9 + 1). در واقع خود حامل 9 ذریه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین است. پس او عدد 19 است. توجهفرمایید! تکلیف آقا خیلی سخت و محموله ی او بارگرانی است که باید سالم به سر منزل هستی تا الی یوم القیامه برسد و بماند.

نکته: آقا و مولامان امام حسن (ع) گنج ده است. اولاً آقا سید الاسباط پیامبر و امیر المومنین و فاطمه زهرا (ص اجمعین) است، و لقب مبارک ابا محمد نیز دارد. ابا به معنی زینت است و ایشان زینت یعنی سبز کننده تمام رسالت پیامبر (ص) . دوم ایشان امام دوم شیعیان است ، که عدد ابجد دو به حروف برابر 10 می باشد که تمام سرالارار گنج بوجود او سبز و ظهور آن به زیباترین وجه ،حسن یعنی به نیکوترین وجه ظهورش را بدون ذره ای نقص الی یوم القیامه، متجلی ساخت. سوم، آقا معصوم چهارم است و همان چهار چوی گنج الهی که خداوند کریم به احسنِ تقویم ظهور داد. و گنج 4 روی 10 و کل ولایت که همه به حسن ظهور داده شده و بوجود وصی الحسن (ص) کل زیبایی ها ظاهر می شود. عدد ولایی و معصومیت آقا 6 میشود(6=4+2) و حرف 6 برابر حرف (و) می باشد که تمام عالم خلقت از عالم اسرار و کنز اللهی به دنیا روی حرف (و) و درباره باز گشت همه انسانها به خداوند می باشد که انا لله  و  انا الیه راجعون. این وصل حسن (ع) است. به عدد ابحد 6 که خداوند کریم تمام دنیا را در 6روز خلق فرمود. (سوره مبارکه حدید آیه 4 “فی ستته ایام”.

نکته مهم این است که عدد 10 روز عید قربان بنام دهه ذیحجه ، روزی است که روزه گرفتن حرام است . در واقعروز قربانی کردن است. پس کسی که قربانی شد در مجرای رزق حسن قرار می گیرد و دیگر برای او روزه ای نیست. زنده عالم آخرت دیگر روزه ندارد. پس عدد 10 بلوغ نه بود که متولد شده است. حضرت امام حسن (ع) کریم اهل بیت و ایشان امام افطار کنندگان است(منتهی الآمال،زندگی امام حسن)

اگر نام مبارک امام حسین را بصورت زبر و بینه بنویسیم این چنین می شود.

حسین= حـ ا   سـ ین   یا  نـ و  ن = (8+1+60+60+10+1+50+6+50) در جمع کفه ترتزوی زبر عدد ابجد اسم آقا امام حسین 128 است یهنی نگهدرانده تمام گنج 28 حرف که کل قرآن است و تمام اعداد آن. اما در جمع حروف بینه عدد میشود 118 برابر نام مبارک حسن(ع) (118=1+56+60+1)یعنی بینه وجود مقدس حسین (ع) که خودش هم حسن (ع) است. باز هم حسن است(خوب دقت فرمایید) والله اعلم.

بنابر این آقا 7 سال با جد بزرگوارش زندگی کرد بعدد سبع (7) و حدود 30 سال (بعدد گنج حرف «ل» مجرای توحید ) با پدر بزرگوارش زندگی کرد که ولایت علی بن ابی طالب حقیقت گنج (30) بعد از پدر بزرگوارش است و 10 سال با برادر بزرگوار بعدد عشر، که امام حسن (ع) باطن عاشورا به ظهور در کربلا بپا کرده و امام حسین 10 سال ولایتشان بعد از امام حسن (ع) است. حکومت امام حسین (ع) و کربلای آقا و قتلگاه او و عاشورای او و خلاصه اربعین، رویهم سن مبارک آقا 57 سال می شود.

آقا هر کدام را به بلوغ عدد نه و باطن 19، سرّ ظهور وراثت تمام انبیاء و اولیاء و تمام صدیقین و شهدا و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین به عرصه ی جایگاه و ذیقعد انسانیت جایگزین فرمودند.عدد 57 برابر است با 3 برابر 19 که وجود امام سوم است. و شهادت ایشان از نوع بالاترین مقام شهادت را به بلوغ 9 شهادت نشان دادند. زیرا 1- ایشان مقام سید الشهدایی گرفتند. 2- مقام ثار الله عدد ابجد اسم مبارک شهید 319 است که جمع آن (13= 9+1+3) 13 جایگاه حرف م و حرف م برابر عدد 40 است چون شهادت به حقیقت طهارت نائل می شود پس اربعین 40 باطن شهادت اوست . در عدد 300 برابر حرف ش است که این حرف صفت افشا کننده گی دارد بنابر این 319 یعنی افشا کننده ی گنج 19 است. نوزده به حروف عددش برابر 72 می شد . که برابر سجده بود.

که آقا امام حسین (ع) سر به سجده گذاشت و برنداشت تا سر از بدن مبارکش جدا کردند. در ضمن اینکه عدد 72 در جمع عدد می شود ( 9 = 2 +7) برابر 9 می شود که امام حسین که خود صاحب نه بود آخرین عمل عبادی او هم بلوغ 9 سجده است و شهادت او هم در سجده است و اگر عدد 72 را به این صورت که هفت ضربدر 2 کنیم،  می شود 14 آقا تمام گنج 14 را به تمام قامت به زمین قتلگاه در کربلا و روز عاشورا به عالم زمین گذاشت و این بلوغ نتیجه اش این شد که در شهادت آقا فقط و فقط انسان مؤمن پشت سر امام معصومش از عین نجاست حیوانی به کمال طهارت انسانیش نائل می شود. که خداوند تبارک و تعالی مقام تولد به او می دهد. و می فرماید “ولا تحسبن الّذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عندربهم یرزقون”  حساب نکنید کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه زنده اند و احیا شده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.

امیدوارم خوب متوجه شده باشید . وجود مبارک امام حسین (ع) بدن مبارکش نه غسل می خواست و نه کفن . و نه نماز میت . چون او زنده است. البته باید تذکر بدهم که وجود معصوم صلوات الله علیهم اجمعین در همه حال تطهیرند و نیاز به طهارت ندارند. اما این راه را آقا برای ما گنه کاران باز کرد . و در عمر کوتاه ما بهترین راه برای رسیدن به عالم قرب و کمال طهارت انسان شدن را در قربانگاه . قلب به میم قرارداد . پس این شهادت به عدد نه بلوغ حیات را به ما می رساند ، نه مرگ ، یعنی مردن و میته شدن.

نکته: یکی از زیباییهای خلقت اینست که پروردگار عالم بطور فطری همه انسانهارا در باطن طهارت خلق کرد. منت گذاشت و فرمود ” انی نفخت فیه من روحی” اینست و جز این نیست که از روح خودم در انسان دمیدم. و انسان برگزیده شد تا خلیفه الله باشد و توفیق قرب الی الله پیدا کند و عبادت خداوند مهربان را انجامدهد. و او را تهنا معبود خود انتخاب کند، پس خداوند مهربان همه بندگانش را با سر به دنیا آورد که، سجده اول است. و دوباره در احکام مرگ او را با سر به قبر می گذارند یعنی سجده دوم. در واقع زندگی دنیا فاصله بین دو سجده است. پس ورود انسان از حروف نوزده (بسم الله الرحمن الرحیم) است که همان بلوغ 9 و عددسجده یعنی 72 است.و در زمان از دنیا رفتن هم از پشت حروف نوزده (حروف مبارک 5تن آل عبا (ص اجمعین) و بلوغ 9و عدد 72 است. راستی یعنی چه؟ خداوند کریم همه بندگانش را از بلوغ 9 در بلوغ 9 پس از حمل 9 ماه از مادری که خودش بلوغش 9 است و حامل 9 است و پدری که جمع شده عوالم 9 گانه است بدنیا می آورد. حال خودش است که عملی با بلوغ 9 در حالیکه در تولد  از ورودی 19 مقام 19 حرف از حروف اسماء مبارک 5تن یعنی 14 معصوم
(ص) است و بیرون رفتنش از ورودی بسم الله الرحمن الرحیم است زیرا آنیکه عمل به تکلیف وحی الهی است که این فرصت را به او می دهد تاقلب به میم شود، وبعد از رفتن از ورودی بسم الله جزء شهدا و صالحین و صدیقین باشدو با طهارت به عالم قرب برود.

و اگر برعکس شد همانطور که یک حیوان حلال گوشت را اگر پشت بسم الله ذبح کنند حلال می شود و اگر بسم الله نگویند اورا حرام کرده اند و وجودش میته می شودو به مومنین حرام.

نکته دیگر : خداوند کریم با وجود حجت های خود زندگی سالم دنیا و آخرت ِ مقبول را عنایت فرمود. اباالحسن،امیر المومنین در زمان شهادت در مسجد کوفه (عدد ابجد کوفه=111 و برابر حرف الف است) سر به سجده گذاشت در شب نوزدهم ماه رمضان مه ماه نهم قمری است و فرق مبارکش را ابن ملجم ملعون شکافت( لعنت الله علیه الی یوم القیامه) و سجده اول عالم بوجود او ظهور پیدا کرد. امام حسن او را از سجده بلند فرمود (فاصله بین دو سجده) و امام حسین در سجده دوم بعد از شهادت سر از سجده بر نداشت تا سر مبارکش را ملعونین از بدن جدا کردند (لعنت الله علیهم اجمعین من الاولین و الآخرین الی یوم القیامه). اینجا مقام قلب به میم  و عالم اربعین و قرب الی الله و تولد واقعی انسانیت و رسیدن به رزقاً حسنا و عندربهم یرزقون است. پس تمام زندگی دنیای ما پشت امامن معصوممان(ص اجمعین) رنگ خدایی میگیرد. که همگی ساجد واقعی هستند و زندگی ما زمان بین دو سجدهء ورودی و خروجی ما از دنیاست که باید با مدرک حسن تمام شود. خداوند کریم در سوره انعام می فرماید “من جاءبالحسنهفله عشر امثالها” اگر با خود (تا قبر) عمل حسن بیاوری من به تو ده  مثل همان می دهم. همانطور که عالم دنیا عاشوراست پس باید به بلوغ 9 یعنی عشراعمالمان برسیم. انشاءالله

در زمان زندگی مبارک پیامبر بزرگوار (ص) روزی جبرائیل علیه السلام 4 لباس خلعت کفن بهشتی برای خانواده محترم پیامبر اکرم (ص) آورد. و هر کفنی را فرمود برای یک یک خانواده است، 1- حضرت محمد (ص) 2 – حضرت علی (ع) 3- حضرت زهرا (س) 4 – امام حسن (ع).

پرسیدند پس برای آقا امام حسین (ع) کجاست؟ جبرئیل فرمود: امام حسین (ع) نه غسل می خواهد و نه کفن.

دوستان و خوانندگان عزیز لازم به تذکر است . به این نکته که لباس شهید کفن او می شود. اما می خواهم بگویم انسان هر چقدر هم مقامش بالا باشد اگر معمولی بمیرد . بدن او را لخت می کنند و غسل می دهند. خلاصه عیب او عریان می شود. امّا شهید لباسش آبروست و بدنش هرگز نه در دنیا ونه در آخرت عریان نمی شود. او شب اوّل قبر ندارد. با اولین قطره خونش که به زمین می ریزد خداوند کریم تمام گناهانش را می آمرزد مگر گناهی که حق الناس باشد.

تمام هدف خلقت پروردگار عالم برای انسان همین بلوغ کمال زندگی در دنیا است (سجده دوم حیاتش). که برای عالم آخرت با تمام و کمالات انسانی و به عالم قرب متولد شود. نه بمیرد. تازه در عالم برزخ با هزاران مشکل روبرو شود. همانطور که بچه در شکم مادر اگر کامل و بلوغ 9 بسلامت کامل شده باشد زنده بدنیا می آید و تازه زندگی دنیایش را شروع می کند بدون هیچ مشکلی، انسان مؤمن هم در رحم دنیا باید به بلوغ عمل کامل شود. تا به سلامت بلوغ عمل انسانی وارد عالم آخرت شود و به عالم قرب الهی برود تا هیچ گونه مشکلی نداشته باشد. اگر بچه در دنیا ناقص بدنیا بیاید باید او را در دستگاه بگذارند و خلاصه تحت درمان قرار می گیرد تا کمبودهایش جبران شود.

اما انسان گنه کار در دستگاه عالم برزخ اگر ناقص رفته باشد. خدا داناست که چقدر باید درمان شود و درمانش چیست تا برای قیامت سالم بپا شود. (آیا سالم می شود یا به قیامت کشیده می شود و یا به پاک شدن در جهنم)

حال فکر کنیم، و ببینیم که چقدر ارزش دارد که در این عمر کوتاه خود را در تربیت و تأدب و تحمل مشکلات و انجام صحیح فرائض قرار دهیم و با پای خود به قربانگاه معشوق برویم و هر لحظه نفس حیوانی خودمان را قربان نفس انسانی کنیم و پشت سر امام معصوم (ص) شیعه و پیرو شویم . تا به کمال انسانی در آن عالم متولد شویم ، آنگاه الی یوم القیامه در صحت و سلامت بهترین و با لذت بخش ترین زندگی انسانی را در جوار رحمت الهی را خواهیم داشت. انشاء الله امیدوارم آقایمان امام حسین (ع) دنیا و آخرت شفاعتمان کند.

وجود مقدس آقا امام حسین (ع) در چند مورد در ولایت وجود مقدسش استثناء است. 1- تولد وجود مقدس که شش ماه در حمل مادر گرامش بیشتر نبوده است .زیرا فرزند تا شش ماه اگر بدنیا بیاید نمی ماند. اما بوجود او خداوند کریم دنیایی در شش روز خلق کرد و فانی می شمارد برای آخرت شیعیان

2- بعد از 10 روز از تولد برادر بزرگوارش خانم زهرا سلام الله حامل حمل آقا امام حسین (ع) شده اند .

3- از بدو تولد آقا بعدد 10 بدنیا آمد یک خودش بود و 9 ذریه در بطنش

4- شهادتش همانطور که نوشته شد ، عالم را قلب به میم کرده و عین نجاست میته ی انسان را به عین طهارت کمال انسانی رسانید.

5- شهادت را یک تولد و احیاء حیات طیب به انسانها بخشید .

6- وجود مقدسش نه غسل داشت و نه کفن

7- تربت پاکش داروی همه دردها شد و خوردنش حلال چون تمام تربت ها خوردنشان حرام است .

8- خون در زمان شهادت پاک شد

9- اربعین و حقیقت اربعین بوجود آقا بطور کامل بوجود خانم زینب (س) و آقا علی بن الحسین (ع) احیاء شد و دائمی گردید . و باطن اربعین تا زمان فرج آقا و ظهور حقیقت اربعین احیا شد.

10- عزاداری آقا از همه عزاداری ها مدتش بیشتر و مدت 2 ماه را کامل بخود اختصاص داده . (60 روز به عدد سین که سین قلب قرآن و میزان حروف است)

11- سیاه پوشیدن مکروه است ولی برای آقا رحمت است . ثواب هم دارد.

12- ماه محرم ماه حرام اولین ماه سال قمری به دهه ی عاشورا شروع می شود . و تمام گنج ده یعنی 4 روی ده را حامل است . و بلوغ 9 حیات طیب را به همه انانها درس می دهد. در ضمن که با دهه اول محبان در خیمه های آقا در وطن اصلی ساکن می شوند.

13- آقا ابا عبدالله الحسین (ع) حامل نه ذریه است .

14- وجود مقدسش بعدد ده، (گنج ده) را افشاء کرده است . ( در عدد شهید توضیح داده شده است) که امام عاشورائیان است الی یوم القیمه

در مقام سردارش ابوالفضل العباس

مقام تاسوعا

روز تاسوعا متعلق به آقا ابوالفضل (ع) است در صورتیکه همه می دانیم که آقا عَلَمدار روز عاشورا است. و شهادت او قبل از شهادت آقا ابا عبدالله حسن (ع) در روز عاشورا اتفاق افتاده است پس این مقام تاسوعا بلوغ مقام و ارزشی وجود مقدس ابوالفضل عباس است . که به درجه ی عرفان حقیقت نه رسیده است که توانست علمدار عاشورای برادرش امام حسین (ع) شود. و روز عاشورا 9 مقام تسعه عاشورا دریافت کرد. و درجه اش از تمام امام زاده گان معصوم بالاتر رفت . طوری که در حدیث آمده فردای قیامت همه بزرگواران امام زاده گان به مقامش غبطه می خورند و او به مقام صدیق نائل گردید.

مقامات حضرت: 1- علمدار کربلا (ع) 2- سپهسالار کربلا(ع) 3- باب الحوائج(ع) 4- ابوالفضل (ع) 5- سقای عطاشی(ع) (سیراب کننده ی همه ی تشنگان ولایت الی یوم القیامه)  6 قمره العشره یعنی ماه (گنج عشر) 7- با وفا 8- صاحب بین الحرمین 9- صدیق.

معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مقام صدّیق را دارا هستند. و یکی از خصوصیاتشان این است که بعد از شهادت دست انسان های معمولی نباید بدن مطهر این عزیزان را لمس کند. همانطور که می دانید همیشه معصوم (ع) بدن معصوم صلوات الله علیهم اجمعین را غسل می دهدو کفن می کند . حتی برای حضرت زهرا (س) حضرت علی (ع) اعمال غسل و کفن و تدفین آن حضرت را انجام دادند. در شب سوّم عاشورا وقتی آقا علی بن الحسین (ع) تشریف آوردند در کربلا بدن پدر بزگروارشان امام حسین (ع) را خود با شرحهایی که می دانید در بوریا قرارداد و به خاک سپرد.

و در علقمه تشریف فرما شد . و فرمود بدن عمویم عباس را هم باید خودم کارهایش را انجام می دهد. و همانطور که در کربلا است قبر مبارک آقا بطور مستقل در علقمه بخاک سپرده شد. و دستهای مبارکش در جایی کهاز بدن مطهرش قطع شده بود همانجا بخاک سپرد. که امروز در سه جا حضرت ابوالفضل العباس (ع) را زیارت می کنیم دو جا مقام دستهای اوست و بعد بدن مطهرش . ( یعنی هر دستش برای خودش علمدار است و هرگز علمش نمی افتد تا روز ظهور آقا امام زمان (ع) فرزند نهم امام حسین (ع) آنروز هم مقام صاحب بن الحرمین دلهاست و علمدارست.الی یوم القیامه . عدد ابجد نام مبارک عباس برابر 133 است و با نام مبارک ابا صالح برابر است.

او علمدار عاشورایی است که در تمام عمر دنیا . کُل یوم عاشورا و کل ارض کربلاست . خواننده ی عزیز بدان عدد 9 که سلطان اعداد بود به صورت های مختلف توضیح داده شده است . پس خوب فکر کن و دقت بفرما که علمداری که او مقام تسعه ی عاشورا را داراست هرگز علمش برزمین نمی افتد به معنای شکست و امام عاشورا ابا عبدالله الحسین (ع) که صاحب نه ذریه است هرگز از امامت عاشورا بیرون نمی رود زیرا تمام فرزندان نورانیش در مقام تسعه ی او جان حقیقت رساننده ی کمال وراثت عاشورا را به عنوان هدایت عظما از جانب پروردگار عالم . احیا و به کمال هدف و نتیجه ی نهایی می رسانند. این دو بارگاه  بارگاه نورانی مقامی است که در حال همه ی عاشورائیان و کربلائیان باید بدست پر فیض و با برکت آقا ابوالفضل العباس (ع) محل ظهور و بروز احیاء حقایق و رساننده ی پیام حق باشد . یعنی کسی که واسطه و بازکننده دو حرم است یعنی حرم قلب مردم به حرم مبارک معصوم (ص). پس هر انسانی در وجودش بین الحرمین هایی دارد. که شاید خودش هم نداند. از گوش سر به گوش دل . از چشم سر به چشم دل و از زبان سر به زبان دل اینجا مجرای صدق است که اگر باز شود و باز بماند انسان به مقام یُبصر بها ، یُسمع بها و ینطق ، بها می شود تمام گرفتاریهای ما اینست این مجرا بخاطر دو رویی ها و نفاقها گرفته است.

چشم سر یک چیز می بیند و چشم دل چیز دیگر، گوش دل چیزی می شنود و گوش سر چیز دیگر، و متأسفانه زبان سر یک چیز می گوید ، زبان دل چیزی دیگر و این دو رویی یا صد رویی ها و ریاها و نفاقها باعث شده است که اصلاح اعمال و بیان احوالات نزد حکیم الحکما پیش نیاید گاهی منجر به این کلام الهی می شود.”صمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یفقهون یا لا یعقلون” پروردگار عالم چشم و گوش و زبان دل را پرده ای بنام غشاوه می کشد که این حقایق می میرد. و انسان در حالی که زنده ی جسمانی است حیوانی است ناطق ولی قلب انسانی او می میرد. خداوند متعال می فرماید : فیمُت = پس بمیر . حال چشمی که برای آقا امام حسین (ع) با معرفت گریه می کند از باب خلوص معلوم است گوش شنوایی دارد تا دل می سوزد و با اشک احیا می شود و زنده می ماند اما راه این احیا بدست باز کننده بین الحرمین دلهاست . زیرا ما لیاقت وصل مستقیم به معصوم (ع) را نداریم . وجود امام زاده ، یعنی، ابوالفضل (ع) است که اذن گیرنده واسطه  و گشاینده راه ما گنه کاران به امام معصوممان است بنابر این هر دلی اگر بخواهد زنده بماند باید از سقای عطاشی آب حیات بگیرد و جان خود را به سقایت او سیراب کند. تا بتواند به امام زمانش وصل شود ما روایات زیادی داریم از جمله داستان علی بن مهزیاد که قبرش در اهواز است وقتی به زیارت آقا نائل آمد. نشانه ی خیمه ی آقا درعرفات روضه ی آقا ابوالضل (ع) بود. تا علی بن مهزیاد. امام زمانش را ملاقات کند. امیدوارم، آقا لیاقت گشودن بین الحرمین دلهایمان را به مولایمان امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریفه عنایت بفرماید.

عدد نُه در سوره ی مبارک کهف

آقا ابا عبدالله الحسین(ع) بارها و بارها راویان در کاروان اسیران کربلا بطرف دمشق و حتی در دربار یزید ملعون در کتاب لهوف آمده که صدای قرآن از لبان مبارکش شنیدند. که فرمودند آیاتی مبارک از سوره ی کهف بوده است. اسم کهف ظاهراً یعنی پناهگاه. جایگاه امن . و یکی القاب مبارک نام مبارک امام حسین علیه السلام در دعای شعبانیه که از قول امیر المؤمنین علی (ع) آمده است به امام حسین (ع) می فرماید . الکهف الحصین و غیاث المستغیثین و آن پناهگاهی که هرگز امنیت خود را از دست نمی دهد. و آن فریادرس فریاد خواهان است. سوره ی مبارک کهف در قرآن کریم سوره ی هیجدهم (9=8+1 و 9×2=18). در جزء پانزدهم می باشد. در این سوره ی مبارک قرآن، به نصف می رسد هم در کلمات و هم در تعداد کلمات به نصف می رسد که به کلمه ی یتلطّف در آیه 19 این سوره نصف می شود. چند نکته قابل ذکر است.

جزء پانزده، خود نیمه ی قرآن است. از نظر اجزا چون قرآن 30 جزء است.

عدد ابجد کلمه کهف برابر 105 می باشد که در جمع عددی 6 (6= 5+1) می شود و در جایگاه عدد 33 می شود که 33 سن جوانان بهشت و جایگاه نام مبارک حضرت زهرا (س) و جایگاه حروفی نام مبارک حضرت زینب سلام الله است. و در جمع عددی 6= 3+3 می شود جزء پانزدهم که (15) اگرعددهایش جمع شود 6 = 5+1 می شود. 15 جایگاه حرف س است که عددش 60 می باشد . و حرف سین می دانیم که قلب قرآن است . پس حقیقت زیبای این نام مبارک رسیدن امنیت قلب هر مؤمن به کلمه ی لطف خداوند متعال است . در آیه 19 عدد 19 همانطور که نوشته شد . جایگاه عددی حروف عدد نُه است . پس در واقع چه کسی به لطف خداوند و در پناه کهف حصین خداوند قرار می گیرد. کسی که در عمل و ایمان به بلوغ 9 برسد. یعنی به حقیقت اطاعت واقعی و ساجد شدن به پروردگار عالم. این نکته را بگویم که عدد نوزده برابر 72 برابر کلمه ی سجده بود.

حال ببینید که در این سوره ی مبارک احوال اصحاب کهف را خداوند متعال بیان می فرماید که در زمان پادشاه ظالم و کافر دقیانوس این عزیزان پیامبر خود حضرت مسیح علیه اسلام را شناختند و به پروردگار واحد عالم ایمان راسخ آوردند. در حالیکه تمام آن جمع همه از نظر مالی و مقامی تمکّن کافی داشتند. اما در فهم و کمال عقل ایمان به بلوغ کامل عمل رسیدند و در پناه خداوندو توکل کامل به آخرت و کتاب آسمانیشان ایمان آوردند. در غار کهف پنهان شدن پس خداوند کریم آنها را پذیرفت و به پناه امن خود جایگاهشان داد. و به عدد سیصد و نه سال در حال مرگی که بصورت خواب برایشان غالب بود پذیرایی فرمود در آن حال در صورتیکه بدن های مبارکشان هر روز در معرض نور افتاد از مشرق تا مغرب قرار می گرفت . بوسیله ی ملائک از پهلوی به پهلویی می شدند و رزقاً احسناً نصیبشان می شد طوری که بعد از 309 سال از خواب بیدار شدند در حالیکه خودشان که سالم بودند هیچ، حتی لباسهایشان هم سالم ماندند.

خداوند کریم عدد سالهای خواب آنها را رمز بلوغ ایمانشان و احیا و ماندگاریشان قرارداد الی یوم القیامه عدد 300 برابر حرف شین بود که صفتش افشا کردن است . و عدد 9 بلوغ وجودشان از نظر ظاهر و باطن پس اگر خوب فکر کنید عدد نه در جایگاه 19 و نوزده همان عدد 72 سجده می شود. که آن ها در سجده ی اول 309 سال ماندند و بعد از برخاستن و افشاء ایمانشان و پیروزی حق بر باطل عملشان دوباره به سجده دوّم رفتند که در نزد خدا بمانند و جاودانه شدند و در بهترین مقامات آخرتی پذیرایی شوند.

حال اگر عدد سیصد نه را به حروف بنویسیم عدد ابجدش میشود 219 یعنی در دو عالم به حقیقت 19 یعنی همانطور که ذکر شد. جالب است بدانید 219 برابر جایگاه عددی حروف چهارده می باشد که تمام گنچ 4روی 10 و گنج عشر است ، می باشد. به دو سجده و بلوغ 9 و 9 سجده اول و سجده دوم رسیدند پس 18 = 9 + 9 عدد ترتیب سوره در قرآن 18 است پس اگر باهم جمع کنیم میشود9 (9 = 8+1) . جایگاه عددی سیصد نه میشود. 66 برابر کلمه الله است.(15=س+10=ی+18=ص+4=د+14=ن+5=ه=66=نام مبارک الله). که از تمام این معانی زیبایی محبت خدا را می بینیم و می رسیم . و تمام آیات نشانه های اوست و راه قرب را به خود باز می کند. امیدوارم نکته ها را خوب درک کرده باشید.

عدد 9 در سوره ی مبارکه ی مریم

این سوره نوزدهمین سوره ی مبارکه قرآن است از ترتیب سوره های مبارک. همانطور که می دانید خانم مریم سلام الله علیها تا قبل از وجود مبارک خانم حضرت زهرا (س) سیده نساء عالمین بوده است . و ایشان هم مقام ولایت دارد و هم مقام مصطفی یعنی وجود مبارکش برگزیده و مطهره است در ترتیب سوره های قرآن 19 است . 19 جایگاه عدد نه به حروف است پس مریم سلام الله علیها در سرّ وجودی خود خانمی است که بعدد 9 بدنیا آمده و فرزند نورانیش هم به بلوغ 9 به او عنایت شده است. و در بلوغ عددی حرف نوزده 72 جزء ساجدین است.

او که خانم برگزیده و استثنایی است در زمان خود پروردگار عالم بدون همسر به او فرزندی عطا می فرماید طاهر و پاکیزه و انسان بلوغ یافته و کامل حضرت عیسی مسیح (ع) است که در سه روزه گی تولدش به همه ی جهانیان عرضه می دارد. ” قال انّی انا عبدالله اتانی الکتاب” سوره ی مبارکه مریم آیه 30 گفت اینست و جز این نیست که من عبد خداوند و صاحب یا دارنده کتاب (انجیل) هستم. و با اعلام پیامبری در گهواره زبان همه ی یاوه گویان زمانش را بست و پروردگار عالم 9 معجزه تسعه به او عطا فرمود. از جمله 1-زنده کردن مردگان 2–کتاب آسمانی 3- شفای بیماران از جمله شفای جزامیان 4- شفای کور 5- شفای پیسی که در آن زمان دردهای ناعلاج بوده است 6- به مجسمه حیوانات می دمیده روح می گرفتند و زنده می شدند.

7- آوردن مائده ی آسمانی به اذن خداوند متعال، 8-متولد شدن بون پدر و 9- زنده کرده مرده ای بعد از 300 سال. حقیقت این زیبایی ها اینکه وجود مقدس ایشان پیامبر اولوالعزم هست. سوره ی مبارکه مریم با حروف مقطعه کهیعص شروع شده است این حروف رمز در تمام این سوره این حروف به تعداد 798 بار آمده است که به عدد 19 قابل قسمت است و می شود.

42= 19 ÷ 798 . و در چهل و دومین سوره ی مبارکه ی قرآن یعنی سوره ی شوری با حروف “حم عسق” شروع شده است جالب است که این دو سوره هر دو حروف مقطعه آنها 5 تا است و با جمع هر دو 10 حروف ظاهر شده است که 10 باطن 9 است . تعداد حروف این کلمات مقطعه در این سوره 570 است که برابر ابجدکلمه عشر و ابجد عدد کلمه ی عرش است. که در مقام آقا ابا عبدالله الحسین توضیح داده شده است که برعدد 19 قابل قسمت است و میشود30 (30= 19 ÷ 570 )عدد 30 برابر است با کلمه یک حروفی که عدد ابجد (ی = 10 و ک = 2 = 30 = یک) 30می شود.

کسانیکه تا حدودی به احادیث و گنج وجود این دو سوره ی مبارکه وارد هستند. دریافت می کنند که این حروف راهنمای زیبای توحید و رساندن مقامات انسانی به گنج عشر است. و معنای رسیدن به این زیبائیها، رسیدن به بلوغ 9 است به عمل خالصانه.

عدد 9 در باطن 10

در باره آیه مبارک خمس

در حدود آخر جزء 9 سوره انفال شروع می شود. این سوره هشتمین سوره از نظر ترتیب نوشتاری در قرآن و 88سوره از نظر نزول به قلب پیامبر(ص) است.(عدد88برابر کلمه نحل یعنی زنبور عسل است) بعد از 40 آیه مبارک از این سوره، جزء 9 تمام می شود و وارد جزء10 می شودیعنی آیه 41 اولین آیه در جزء10 است که در باره خمس آمده است. دقت فرمایید! انفال به معنی مال های خدادادی است، مثل نفت، زغال سنگ، سنگهای قیمتی ، مواد قیمتی در دریاها و خلاصه آنچه از طبیعت خداوند سرمایه برای بندگانش قرار داده، گنج ظاهری همه جزء غنیمتهایی است که خداوند برای بشر قرار داده و خداوند می فرماید انفال متعلق به خداست یعنی مال الله است و بعد می فرماید متعلق به پیامبر و امامان است(صلوات الله علیهم اجمعین)

ریشه کلمه انفال فال است و فال هم حرف الف است که گنج ظاهری است . حال از جز

وجود مقدس آقا امام حسین که خود حامل 9 ذریه است و به عدد 10 بدنیا آمده اما اینچنین معصوم است و در مقام خمس خود فاعل خمس در خانواده مکرمش می باشد. و آآنچه خداوند از جان و مال و فرزندان و مقامها  به او داده همه را در راه خدا قربانی می دهد و مقامش می شود خامس آل عبا (ص اجمعین)

پس آیه مبار را به جان خوانده و عمل کنیم تا در بلوغ 9 در باطن ده به حقیقت لااقل خمس مال برسیم. زیرا خمس باب طهارت باطن است . اگر وسائل شما از نظر ظاهر پاک باشد اما خمس آنرا نداده باشید نماز با آن وسائل صحیح نیست و حج با مال خمس نداده باطل است. پس خمس باز کننده باب طهارت عمل به عالم طهارت بهشت که آنجا باب الحسین است.

عدد 19 در جایگاه 9 اعداد

اگر اعداد یک تا نه را بصورت زوج و فرد جدا کنیم، اعداد زوج آن می شود بدوح (ب=2 و د= 4 و ، و= 6 و ، ح = 8) جمع عددی زوجها می شود 4 عدد برابر با 20 برابر حرف ک و در جمع عدد و جمع حروف آن می شود بدوح پس جمع عددی 20میشود.( 2 = 0 + 2 = حرف ب)

اگر اعداد فرد را بنویسیم 5 عدد می شود یعنی اجهزط (1=ا ،3=ج ،ه= 5، ز= 7، ط=9) جمع عددی آن 25 می شود که جایگاه عدد کلمه حمد است و 25 جایگاه حرف ذال است. و اگر 2 و5 را جمع کنیم برابر عدد7 =حرف ز  می باشد در نهایت حرف زوج شد . حرف ب = عدد 2 و حرف فرد شد حرف ز = عدد7 در جمع عددی می شود 9=7+2 و در ضرب عدد 14=7×2 که همان گنج عشر یعنی 4 روی 10 است و در جمع عدد 14 یعنی 5= 4+1، سّر حلقه بندگی و وجود مبارک پنج تن صلوات الله علیهم اجمعین. حرف رمز تمام عالم در بین حروف فرد در اعداد نه گانه می باشد چنانچه آقای شیخ بهایی درباره این 5 حرف مفرد می فرماید ( ا– ج– ه– ز– ط) اجهزط

بیان ابیات مذکور فقط درباره همین 5 حرف است، نه دائره اجهزط. مصراع اول بیت دوم معنی آن این است : 1 + ج = جذرز + ط . 1 + 3 = جذر 7 + 9 . 4 = جذر 16.

و مصراع دوم آن این است 0 = جذر 1 + ج + ه + ز + ط. 5 = جذر 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25

حرف اوسط، نصف حرف اوّل و آخر است یعنی حرف مرکز نصف حاشیتین حروف خمسه ، یعنی 1 + ط ، است ، و اوسطینش که ج + ز است حروف ( ا ج ه ز ط )

ضِعف اوسط است یعنی دو برابر حرف وسط یعنی 5 = هـ می باشد . و این دو اوسط یعنی ج و ز در گرد مرکز ه مانند فرقدان. بر گرد قطب شمال اند. و فرقدان دو کوکب معروف در قطب شمالند . که در زیجات و کتب نجوم و صور الکواکب عبدالرحمن صوفی و دیگر کتب در صور کواکب مشروحاً مبین است .

نکته: حرف هـ ، تنها حرفی است که خداوند کریم آن را ضمیر یعنی حرف اشاره به خود قرار داده است و با حکت ضمه و فتحه و کسره بخودش نسبت می دهد و صدای کوتاهش را اشباء و بلند قرار می دهد الی یوم القیامه همه بدانند که او هو است و فقط اوست. حرف هـ عدد ابجدش 5 است . فقط وفقط پنج تن آل عبا (ص اجمعین) یعنی همه چهارده معصوم ص واسطه معرفت و شناسایی بندگان به خدای مهربان هستند و فقط و فقط این عزیزان اولین خلقت هستند و تمام مخلوقات از ایشان حتی پیامبران گرامی و ایشان همان آیه الکرسی و گنج یا کنز 4 روی 10 عالمین اند. امیدوارم متوجه شده باشید . که حرف ه بعنوان عدد 5 مرکزیت و سرّ همان عالم کون و مکان ظاهر و باطن را داراست. و اگر از عدد یک تا 9 مضربهای عدد 3 آن را با خود عدد یک جمع کنیم عدد 19 جایگاه عدد نه بدست می آید. یعنی

19 = 9 + 6 + 3 + 1.  پس در این شعر خیلی از زیبائی ها را بیان کرد. امّا به حرف هـ کل جمع اسرار را جمع کرده و فرمود حالا خودت بفهم . چون پروردگار عالم به عدد 19 گنج واحدیت را ظهور داد که کثرات جلوه کردند. که در باطن عدد یک بلوغ9 واحدی است . عدد یک و نه جمع شد. شد 10 دقت کنید در حالیکه ظهور ده در عالم کنزجمع عددی 1 تا 4 ده شد.10= 4 + 3+2+1 شد یعنی 4 روی ده که می شود 14 پس اگر ( 5 = 4 + 1 → 4+1) یک و 4 را جمع کنیم می شود 5 اینجا حلقه ی خلقت به ظهور سرالاسرار عالم 5 بسته شد که پنجمین معصوم (ع) امام حسین (ع) است که نه ذریه در وجودش بود و به عدد 10 متولد شد پس ایشان خود پنجمین معصوم است 9 ذریه در بطنش می شود 14= 5+9 . پس حقیقت 14 نور مقدس ولایت کبری در ظل ولایت مطلق پروردگار عالم صلوات الله علیهم اجمعین همان حرف هـ = 5 است. و همینطور در گنج وحدانیت به عدد (یک = واحد ) حرف ی و ک برابر ( 10+20=30) سی می شود که تمام تجلی گاه و مجرای توحید عدد 30 برابر حرف ل است که این حرف گشاینده حروف مبارک لا اله الاالله است که حرف ل در جایگاه عددی 12 می باشد. که 12 نور مقدس امام معصوم صلوات الله علیهم اجمعین همه عروه الوثقی و ریسمان جبل الله المتین الهی است هستند و امام مبین موحدان و متقین .

بنابر این بلوغ عددی گنج واحد در عدد 19 کل سرّ است زیرا 19 جایگاه عدد نه بود پس بلوغ تمام اسماء و تمام اعداد در اسم مبارک واحد در بلوغ نه متجلی می شود که نه همان کلمه ی نَه است. یعنی لا و توحید محض الهی و خلوص کامل عمل.

عدد نه در کلمه ی عرفه و قربانی

امام حسین (ع) فرمود. خداوند متعال خلق نکرد بندگانش را مگر برای معرفت و خود نقطه مرکزی معرفت توحید شد. و اوست که شب عرفه و روز عرفه را به همه ی عالمیان معرفی فرمود و راه مقصد و هدف الهی را از عالم سفل در مرکزیت خانه خدا و در ایام حج واجب که نقطه ی عطف وصل همه موحدان و مؤمنین است نشان داد و راه رسیدن به مقصد رضای پروردگار عالم را به عاشورای عمل و کربلای زندگی هر انسان آزادی راهنمایی فرمود چنانچه درس معارف ما از راه عمل به اعداد و حروف است دقت بفرمائید که با این درس به مغز معنا می رسیم.

عدد ابجد عرفه می شود 355 در جمع عددی 13 جایگاه حرف (م) برابر 40 است

(40 = م = 13 = 5+5+3) سیصد عدد افشا کننده است و 55 برابر عدد نه با حروف است . در واقع عرفه افشا کننده ی راه نورانی رسیدن به بلوغ انسانیت9 و کمال هدف پروردگار عالم یعنی زنده شدن واقعی رسیدن به قربانگاه (در جایگاه 19 و سجده واقعی) و به قرب عندربهم یرزقون است .

در جایگاه عددی عرفه می شود 58 جمع عددی آن (13=8+5) 13 جایگاه م و (م) عدد ابجدش 40 است، پس عرفه انسان را در شناخت حقیقی به گنج طهارت انسانی و کمال قرب الهی و شیعه و محب شدن واقعی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین می رساند و این راه برای همه لازم الاجراست و باید به آن معرفت پیدا کنند و الاّ همه بازنده ی عمر پر برکت خود می شوند. و دگر هیهات.

کلمه قربانی عدد ابجدش 12=3+6+3 → 363 ← آب = 3 = 2 + 1 → 12 سیصد همان حرف افشا کننده یعنی شین می شود و عدد 63 که برابر عمر مبارک پیامبر (ص) و امیر المؤمنین(ع) صلوات الله علیهم اجمعین است. جایگاه عددی کلمه اربعین است یعنی جایگاه باطن سبز شدن و بهار شدن و طهارت واقعی رسیدن است ( کلمه اربعین = 333=9 جایگاه عددیش 63 ← 9 = 3 +6 ) پس امام حسین و تمام 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین که خود معصومند و ائمه ی طاهرین هستند، همه در واقع اولین قربانیان خداوند متعال هستند که خود راه گشای قرب اویند. و سخت ترین مسیر قربانگاه برای این عزیزان است که سید الشهدا ابا عبدالله الحسین (ع) سخت ترین راه شهادت ، اما فاتح کلید کل گشایش قربانی دست اوست که تمام انسان های شیعه و مسلمان و مؤمن کوتاهترین راه را از او می آموزند تا در مسلخ رسیدن به کمال انسانی از 19 حروف بسم الله قرآن و 19 حروف کلمات حروف 5 تن صلوات الله علیهم اجمعین بگذرند و لباس حیوانیت را کنده و به کمال انسانی برسند و قلب به میم شوند . و اینجا به کلام الهی تولد پیدا کرده اند. زیرا در دنیا و رحم دنیا به بلوغ 9 رسیدند. همانطور که بچه وقتی از رحم مادر بعد از 9 ماه به سلامت تولد پیدا می کند و خداوند کریم رزق شیر را در سینه مادر برایش آماده می سازد. انسان شهید هم به بلوغ عمل و تولد انسانیش به تولدی می رسد که هرگز در آن مرگ نیست و حیات جاویدان است و روزی می گیرد که آن رزقاً حسنا است. خداوند می فرماید” ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا* بل احیا عند ربهم یرزقون” بقیه را در صفحات قبل توضیح داده ام، اینجا از نظر حروف کلمات عرفه و قربانی تکرار شد. اللهم ارزقنی

عدد 9 در سوره ی مبارک مریم (س)

 این سوره ی مبارک در نوزدهمین ترتیب سور قرآن آمده است و جالب است بدانید که خانم از بدو تولد بلوغ یافته بدنیا آمد. و ایشان کسی است که پروردگار عالم نذر مادر بزرگوارش را قبول فرمود به قبول حسن یعنی بهترین و بالاترین قبول شدگان است. ایشان در مقام شامخ و اعلای ولایت و برگزیدگی و طهارت قرار دارد و خداوند کریم در آیه (42) شریف این سوره ی آل عمران فرماید.

“انّ الله اصطفاک و طهرَّکِ و اضطفلک علی نساء العالمین و یا مریم اقنتی یرَبکَ و اسجدی و ارکعی مع الراکعین” و ایشان از سن طفولیت در مسجد الاقصی قرار گرفت و به عبادت مشغول بود. و حضرت زکریای پیغمبر (ع) کفالت او را داشت چنانچه در قرآن کریم قول پروردگار عالم که فرمود غذای او مائده بهشتی بوده است یعنی روزی او نور است. و ایشان کسی است که بلوغ 9 بدنیا آمده و در جایگاه نوزده ساجداست و در حقیقت بندگی قانت می باشد.

معنی قانت عدد ابجد 551 و جمع عددی آن 11=1+5+5 کلمه قانت = 551 =11= برابر کلمه حج و هو است. جایگاه عددی قانت 56 = (ت)22+(ن)14+(الف)1+(ق)19 = 11= 6 + 5 = هـو، حج عدد 56 جایگاه عددی نام مبارک مریم (س) است.

در دنیا خداوند کریم یکی از نشانه های آیاتش را درخت قرارداد و درخت مقدسی که در قرآن نام برده است درخت شجره ی طیبه است که می فرماید “اصلها ثابت و فرعها فی السماء” در واقع درخت معمولی تا نهال است باغبان باید دائماً آب و نورش را مواظب باشد و برایش آفت زدایی کند زیرا درخت نیاز به باغبان دارد اگر او مواظبتش نکند از بین می رود و گاه آفتها آن را نابود می کنند. اما کم کم که رشد می کند. هر چه ریشه هایش عمیق تر به زمین می شوند. ساقه تنومندتر و بلندتر می شود تا جایی که ریشه های خود را به سفره آبی یا قناتی وصل کند آنگاه دیگر نیاز به باغبان ندارد وخود قدش را راست نگه داشته و ساقه و شاخه هایش را بالا بالاتر می کشد این زمان درخت را قانت می گویند . زیرا در فرمانبری و اطاعت به گنجینه ای رسید که همیشه غنی شده است و او دائماً در عبودیت ثابت می شود و نیاز به آبیاری ندارد. انسان مؤمن هم باید در نوجوانی و جوانی در کنار باغبان های عمل و اخلاق نگذارد ریشه ی عقیده اش صدمه ببیند و سالم رشد کند تا در علم و عمل خود به اجتهاد و فقهات برسد. آنگاه فرمانبر و قانت واقعی شود چون هر چقدر درخت میوه می دهد و بارور می شود سر شاخه هایش خاضع تر و خشوعش از نظر اینکه حفظ میوه هایش باشد بیشتر . بنابر این انسان مؤمن در حال سجده به اطاعت محض و خالصانه پروردگار خود می رسد و آن سجده ای که ریشه های عقیده اش محکم و محکمتر به بلوغ کامل حقیقت سجده برسد. همانطور که گفتیم عدد ابجد سجده 72 بود و 72 برابر کلمه نوزده و نوزده جایگاه عددی نُه پس . نُه واقعی یعنی نَه که به تمام احوالات هوی نفسی است.

حضرت مریم سلام الله کسی است که قانت است. و از بدو تولد پروردگار عالم او را برگزیده و مطهر و کامل خلق کرد و او به حقیقت کنز وجودش وصل بود به رزق حسن و ریشه ی باطنی او هرگز از مقام ولایش تنزل نکرد و پروردگار عالم او را تا قبل خانم حضرت زهرا (س) سیده ی نساء عالمیان قرارداده بود. میوه ی دل این عزیز مولود نورانی و وجود مبارک حضرت عیسی (ع) که بصورت معجزه بدنیا آمد یعنی بدون وجود پدر و در بدو تولد مبارکش ، اعلام پیامبری فرمود او با کتاب و منصب نبوت و به بلوغ حقیقی یک انسان کامل بدنیا آمد. امیدوارم حقیقت عدد نه را بخوبی درک کنید.

فرمود “انّی انا عبدالله . اتانی الکتاب (آیه 30) او کسی است که خداوند تبارک و تعالی درباره اش در قرآن کریم می فرماید او کلمه طیبه من است و سلام بروزی که متولد شد و سلام بروزی می میرد و سلام به روزی که بعث وجود پیدا می کند. آیه 33 سوره ی مبارک مریم “و السّلام علی یوم ولدت و یوم اموت و ابعث حیا” یکی از زیبائیها وجود مبارکش اینست که عمر مبارکش طولانی است و او شباهت هایی به آقا و مولایان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریفه دارد.

او فرزند بلوغ نه وجود مریم (س) است وجودی است آسمانی. و بقول حضرت عیسی (ع) فرمود تا وجودی آسمانی نباشد نمی تواند به آسمان برود. حضرت مهدی صلوات الله علیهم اجمعین هم وجودی است آسمانی از بدو تولد به آسمانها رفت، ایشان را بردند و در طواف ملائکه به گردش در عالم قدس پذیرایی شدند. و ایشان در غیبت صغری و غیبت کبری دلیل بر عالمیان هستند و صاحب و امام و فرمانفرمای زمان هستند. در زمان ظهور آقا و مولایمان حضرت عیسی (ع) در پشت سر ایشان نماز می گذارد و در خدمت آقا تشریف می آورند. این ظهور ، حقیقت تجلی نه عالم وجود بصورت بلوغ کامل رسالت و ولایت است.

عدد نه در جزء نه کلام الله مجید

نهیمن سوره ی مبارکه قرآن توبه است این سوره مبارک نهمین سوره در دهمین جزء قرآن کریم است . خوب دقت بفرمائید . همیشه عدد 9 در بطن ده قراردارد همانطور که در دروس قبل توضیح داده شد و عدد نه روی ده جلوه می کند که میشود 19 که جایگاه کلمه نه است .

و عدد یک + 9 عدد (19) برابر 10 میشود که تمام گنج چهار روی ده حقیقت 14 است . و عدد 14 یعنی 4 تا 10 تا بمعنی تطهیر عدد 40 است . امیدوارم خوب متوجه شوید این سوره مبارک بسم الله الرحمن الرحیم ندارد و با حرف باء برائه شروع شده است.

باب توبه: یکی از بزرگترین عنایات حق تعالی نسبت به بندگان گنه کار خود است که با شستشوی قلبی از این در فقط می توانیم وارد باب رحمت الهی در دنیا و آخرت بشویم. در واقع توبه حقیقت آب است که جان و قلب را از رزائل و رجس و پلیدی، حسد، بخل، کینه، بغض ، شستشو می دهد. در قرآن کریم پروردگار مهربان با 4 حرف در امور مهم با قسم تأکید و تفهیم و تأئید بعضی امور یا اهداف و عواملی را فرموده است این چهار حرف حروف (ت، و، ب، ا) است که رویهم می شود اسم زیبای خودش بنام تواب مثل تالله، بالله، الله، والله .

خداوند کریم فرمود “اَنا تواب الرّحیم” من توبه پذیر مهربان هستم با نام مبارک رحیم است. شاید یک دلیل که بسم الله ندارد بخاطر این باشد که در عالم آخرت معلوم می شود توبه او پذیرفته شده است ، در آن زمان از باب بسم الله گذشته است در واقع بسم الله برای تکامل رسیدن ما به دنیاست تا بتوانیم از بسم الله به درون آن ورود داشته باشیم. پس آیا در آخرت ورود پیدا کرده ایم؟ رحمت آخرتش را شامل حال گنه کاری که توبه کرده قرار می دهد. احوال توبه در واقع برای کسی اتفاق می افتد که در بلوغ نه پشیمانی از گناه بخواهد  از مرز جایگاهی 19 ساجد خداوند کریم شود و از اعمال حیوانی جدا شده و به اعمال و تکالیف انسانی مزین و ملبّس شود در جزء نوزده (جایگاه عدد نه است)

سوره ی مبارک فرقان در جزء توزده شروع می شود. این سوره بمعنی جدا کننده ی حق از باطل است که یکی از نام های بزرگ قرآن فرقان است جالب است بدانید آخرین سوره ای که در جزء نوزده جزء را تمام می کند سوره ی مبارک نمل است چقدر زیباست. در این سوره پروردگار عالم 2 بسم الله الرحمن الرحیم آورده است و با  این سوره مبارک 114 بسم الله قرآن ظاهر می شود.

در واقع حضرت سلیمان نبی علیه السلام از جانب خداوند خانم ملکه سبا را دعوت به دین مبین حق می نماید. و ایشان در جایگاه توبه به عدد جزء نوزده ساجد امر الهی می شود و دین حق سلیمان را می پذیرد و تمام حُکام خود را امر می فرماید ایمان به خداوند یکتا بیاورند. خوب فکر کنید تمام آیات الهی رمز و سرّ کنز و گنج لایتناهای پروردگار عالم است.

خیلی زیباست که سی اُمین آیه مبارک همین آیه بسم الله الرحمن الرحیم است. و به عدد 30 کل را تمام کرده است . و جالبتر که بدانید این جزء یعنی نوزده به آیه 55 این سوره تمام می شود عدد 55 برابر کلمه نه بود، و جایگاه عدد (ی) حروف نُه برابر عدد 19 بود پس خوب دقت کنید تمام آیات مبارک به حکمت کامله ی او بدون نقص و خیلی زیبا تمام اسرار حروفی و اعداد را به تمام و کمال ظهور داده است چنانچه سوره ی توبه به عدد 9 باب بلوغ هدایت را افشا می کند و در جزء 19 در جایگاه بلوغ و حقیقت اسرار کل قرآن را در جزء نوزده و در جایگاه حروفی کلمه نه به عدد ابجد 55 تمام می فرماید . (الله اعلم )

نکته جالبدیگر اینکه ترتیب نزول سوره مبارک توبه به قلب مبارک رسول اکرم(ص) 113 است. همانطور که آموخته اید، عدد 100 برابر حرف (ق) یعنی نگه دارنده است و عدد 13 جایگاه حرف (م) و حرف م برابر عدد 40 است و در واقع همان گنج اسرار عالم یعنی 4روی 10 . پس خوب دقت نمایید، عددی که خداوند کریم به حکمت ترتیب نزول این سوره مبارک را قرار داده شاید معنی می شود که توبه واقعی نگهدارنده باب طهارت وجود و راه گشاینده به عالم طهارت آخرت یعنی بهشت و در جوار و شفاعت ائمه معصومین قرار گرفتن است(صلوات الله علیهم اجمعین)

نه در سوره مبارکه اعراف  

نهمین جزء قرآن کریم در سوره اعراف شروع می شود. همانطور که میدانید مردان اعراف 14 نور مقدس معصومین هستند که فردای قیامت در جایگاه رفیع مقامات خود می ایستند و تمام اهل محشر بوجود های مقدس این عزیزان محک عمل میخورندو راهشان مشخص می شود. هر کس کمتر شناختی هم به ایشان داشته باشد راهش مشخص می شود و الا در جهنم خواهد بود. پس مردان اعراف بلوغ نه تمام عالمیان هستند که به عدد 14 یعنی 4روی 10 و گنج طهارت از طرف پروردگار در این سوره معرفی میشوند. ترتیب نزول اسن سوره مبارک بر قلب پیامبر سیزدهمین سوره می باشد و عدد سیزده جایگاه حرف م و حرف م برابر عدد 40 است.

نه در سوره مبارکه بلد

نودمین سوره مبارک قرآن بلد است به شهر مکه بلد می گویند. در حقیقت جان همه مخلوقات فطرت خدایی است  و خانه خانه قلب است که خانه خداست. و هر کس آنجا مشّرف شود نماز و روزه اش کامل است زیرا آنجا وطن اصلی همه انسانهاست. پس در واقع بلدِ همه است جالب این  است  که این سوره 19 آیه مبارک دارد که جایگاه نوزده 9 بود و نوزده حروفی برابر 72 یعنی سجده ، پس زمانی به  بلد عمل می شود که اطاعت محض و سجده واقعی بنده برای خدا باشد.

در باطن حقایق عددی نه و سرّ الاسرار زیبایی وجود مقدس و معظم و معزز فاطمه زهرا (س)

وجود مطهر خانم نُه اسم مبارک دارد که هر نام از اسماء اعظم است. 2نام مبارک آسمانی و 7 نام دیگر زمینی. اسماء آسمانی خانم: زهرا و منصوره . و اسماء زمینی ایشان: فاطمه، بتول ، صدیقه، محدثه، زکیّه، طاهره، راضیه می باشد.

از محیی الدین عربی، در فصل فضائل حضرت زهرا صلوات الله علیها از کتاب شرح المناقب (ص 170)

” و علی الجوهره القدسیّه فی تَعیُنِ الاِنسیه، صوره النّفس الکُلیّه، جواد العالم العقلیّه بضعه الحقیقه النبویّه مطلع الانوار العلویّه، عینِ عیون الاسرار الفاطمیّه النّاجیّه المُنجیّه لِمُحبّیها عَنِ النار ثمَرهِ الشّجرهِ الیقینِ سیده نساء العالمین المعروفهِ بالقَدر، المجهولَهِ بِالقَبرِ قرهَ عَینِ الرَّسول الزّهراء البَتولِ علیها الصّلوه و السّلام”.

” نیز تحیّات و زاکیات بر آن جوهر قدس باد که با تجرد قدسیّه در هیئت انسیّه عالم بشریّت را زینت و تشکیل داده. آن حقیقت طاهره خود صورت نفس کلی و جواد عالم عقلی است که در صورت سِریّه بضعه ی حقیقت احمدی صل اله علیه و آله و سلم و مشرق انوار علوم علوی و سرچشمه ی اسرار مکنونه ی فاطمی است . چنانچه آن حقیقت قادسه در آغاز نزول از مقدّسات عالم عقلی بوده ، در هنگام عودت و صعود نیز خود از ادناس (چیزهایی که مردم را پست و کوچک می کند) بشریّت رستگار، و آزاد کننده ی دوستاران است از نکابت ناران جوهره ی قدسیّه شیرین ثمر شجر معرفت و یقین و سترگ سیده ی نساء عالمین است که قدر مراتب فضائلش معروف و مثوای جسد عنصریه اش مجهول است نور دیده ی حضرت رسول(ص) بنام نامی و لقب گرامی زهرای بتول علیها الصلوه و السّلام.

سوره ق در جان بلوغ نه

تا این درس درباره نه مطالب زیادی نوشته شد که فکر می کنم جامع  تمام کلمات این سوره مبارک است. اولاً که یکی از اسماء مبارک قرآن قاف است و ولایت 14 معصوم هم قاف است. حرف ق به عدد ابجد 100 می باشد که جایگاه عددی آن 19 است. نوزده جایگاه عدد نه است یعنی بلوغ قله معارف و تمام اسرار و کتاب مبین و بالا ترین معجره خالق هستی قرآن است و وجود اهل بیت (ص اجمعین) پس ق یعنی نگهدارنده و ق به منزله ریشه کلمه تقوی است و خداوند کریم در سوره مبارک بقره می فرماید” ذالک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین” در کتاب آسمانی قرآن شکی نیست، یقیناً متقین را هدایت می کند. این سوره مبارک به ترتیب نوشتاری 50 سوره است. عدد 50 برابر حرف نون و جایگاه عددی آن 14 است. حال ببینید که بدون ق هیچکس به هدایت کامل نمی رسد. در این سوره مبارک 57 بار حرف ق آمده است که در واقع تا 19 تا میشود. در قرآن کریم خداوند انسان را کلمه خود می داند. کلمه یعنی کل یعنی همه عدد ابجد  کلمه می شود 95 که برابر است با 5 تا 19 . حالا خودتان خوب بسنجید که مرتبه انسان کجاست . 95 برابر است با حرف صاد  و حرف ص برابر ابجد 90 می باشد . چشمه زلال حیات طیبه  در عالم عرشی . امید وارم بتوانیم با ق تقوی به مقام کلم الطیب یرفع درجه برسیم.  انشاءالله

 

 

:: موضوعات مرتبط:
اسرار عدد 9 (قسمت 1و2)

Article source: http://shafaie.blogfa.com/category/6/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-9-(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-1%D9%882)

نتایج جستجو قمشه
               
N1391923696 لب الالباب (راز حروف) N1391945106 لب الالباب (راز حروف) N1391944604 لب الالباب (راز حروف) N1391944117 لب الالباب (راز حروف)
     
مجموعه سخنرانی دکتر حسین الهی قمشهای 1 اورجینال کاملترین مجموعه سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای (به صورت اورجینال)(DVD) وصال عشق، دکتر الهی قمشهای اورجینال مجموعه سخنرانی دکترحسین الهی قمشهای 2 اورجینال
     

تعداد 4 عدد CD

شامل ۲ CD با بالاترین کیفیت

مجموعهای منتخب از سخنرانیهای دکتر حسین الهی قمشهای

قابل پخش در تمامی دستگاههای خانگی

     
8,000 تومان buy لب الالباب (راز حروف) 8,700 تومان buy لب الالباب (راز حروف) 8,000 تومان buy لب الالباب (راز حروف) 8,000 تومان buy لب الالباب (راز حروف)
     
     
               
N1391945811 لب الالباب (راز حروف) N1352701081 لب الالباب (راز حروف) N1350834344 لب الالباب (راز حروف) N1355192786 لب الالباب (راز حروف)
     
روضه الرضوان، نور عرفان، دکتر الهی قمشه ای اورجینال گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال
     

تعداد 1 عدد DVD

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای
 

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

     
8,000 تومان buy لب الالباب (راز حروف) 7,000 تومان buy لب الالباب (راز حروف) 6,500 تومان buy لب الالباب (راز حروف) 5,500 تومان buy لب الالباب (راز حروف)
     
     
               
N1355981482 لب الالباب (راز حروف)      
     
گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال      
     

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای

     
     
5,000 تومان buy لب الالباب (راز حروف)            
     

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code