دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 19 ژانویه 2017
دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

به گزارش عکاس زیگفرید Modola :  قبیله کنیا با رسم وحشتناک خود دختران را همیشه مصیبت زده و وحشت زده می بینید. این قبیله طی یک رسم و آیین عجیب و دردناک دختران را طی یک عمل وحشیانه و غیر قانونی ختنه می کنند!

 

در میان بسیاری از قبایل آفریقایی این یک سننت و مهم تر از قوانین دیگر است.

 

عکاس رویترز : این قبایل که Pokot نام دارد در شهرستان Baringo قرار دارد. که این دختران با پوست حیوانات و رنگ سفید نشانه گذاری می شوند و آماده برای عمل دردناک ختنه شدن باری نشانه گذاری دختر بودن!!!!

 

5e17f Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos18 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

5e17f Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos19 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

3c460 Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos20 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

0d399 Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

b586f Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos1 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

b586f Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos2 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

8fc9e Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos3 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

a83ab Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos4 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

a83ab Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos5 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

a9ed7 Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos6 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

64206 Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos7 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

d3a9e Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos8 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

d3a9e Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos9 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

c0736 Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos10 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

c0736 Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos11 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

f5ea9 Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos12 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

f5ea9 Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos13 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

76146 Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos14 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

76146 Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos15 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

4d850 Creepy girls that are ready for the circumcision ceremony Photos16 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...

وحشت دختران برای ختنه شدن در کنیا

 

 

<!––><!––><!––><!––><!––><!––>

Article source: http://www.nazweb.ir/90869-the-girls-were-terrified-that-the-circumcision-ceremony.html

نتایج جستجو قمشه
               
N1391923696 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... N1391945106 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... N1391944604 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... N1391944117 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...
     
مجموعه سخنرانی دکتر حسین الهی قمشهای 1 اورجینال کاملترین مجموعه سخنرانی های دکتر الهی قمشه ای (به صورت اورجینال)(DVD) وصال عشق، دکتر الهی قمشهای اورجینال مجموعه سخنرانی دکترحسین الهی قمشهای 2 اورجینال
     

تعداد 4 عدد CD

شامل ۲ CD با بالاترین کیفیت

مجموعهای منتخب از سخنرانیهای دکتر حسین الهی قمشهای

قابل پخش در تمامی دستگاههای خانگی

     
8,000 تومان buy دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... 8,700 تومان buy دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... 8,000 تومان buy دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... 8,000 تومان buy دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...
     
     
               
N1391945811 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... N1352701081 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... N1350834344 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... N1355192786 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...
     
روضه الرضوان، نور عرفان، دکتر الهی قمشه ای اورجینال گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای/اورجینال
     

تعداد 1 عدد DVD

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای
 

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

متن کامل 52 سخنرانی از دانشمند بزرگ دکتر الهی قمشه ای

     
8,000 تومان buy دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... 7,000 تومان buy دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... 6,500 تومان buy دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ... 5,500 تومان buy دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...
     
     
               
N1355981482 دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...      
     
گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای/اورجینال      
     

گلچین 34 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای

     
     
5,000 تومان buy دختران وحشت زده ای که برای مراسم ختنه شدن آماده می شوند ...            
     

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code